poniedziałek, 20 marzec 2017 11:14

Wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży - 20.03.2017

Napisane przez
Na podstawie art. 35 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz. U. z 2016 r. 2147) oraz Uchwały Nr 97/466/2017 Zarządu Powiatu w Nowym Mieście Lubawskim z dnia 01 marca 2017 r. w sprawie przeznaczenia do sprzedaży nieruchomości zabudowanej położonej w miejscowości Czachówki gmina Biskupiec, będącej własnością powiatu nowomiejskiego, Przewodniczący Zarządu Powiatu podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży w drodze przetargu pisemnego nieograniczonego.
 
Lp.
Oznaczenie
wg KW
oraz katastru nieruchomości
Powierzchnia
nieruchomości  w ha
 
Opis nieruchomości
Przeznaczenie
i sposób zagospodarowania  nieruchomości
Cena nieruchomości  
w zł
1
2
3
4
5
6
1.
działka nr 53/1 obręb 3 położona w Czachówkach gmina Biskupiec zapisana w KW nr
EL1N/00026329/2
3,9400
Nieruchomość zabudowana zespołem  pałacowo – parkowym obejmującym:
1) park przylegający z jednej strony
do rzeki Osy,
2) pałac z połowy XIX wieku o pow. użytkowej 929,62 m2,
3) budynek sali gimnastycznej z 2003 r.
o pow. użytkowej 537,50 m2,
4) infrastrukturę techniczną: sieć elektryczna, sieć wodociągowa, sieć kanalizacyjna.
Cały zespół pałacowo-parkowy
w Czachówkach został wpisany
do rejestru zabytków pod nr rejestru A/700/1-7 zgodnie z decyzją nr WO/-PSOZ/DKI-IA-15/455/97  z 21 listopada 1997 r. Znajdujący się na działce pałac został wpisany do rejestru zabytków
pod nr rejestru A/568 odrębną decyzją Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków w Toruniu z dnia 29 września 1987 r.
Brak miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
dla miejscowości Czachówki
1 633 982,00
 
 
 
 
 
II
Wykaz zostaje wywieszony na tablicy ogłoszeń w siedzibie Starostwa Powiatowego przy ul. Rynek 1 w Nowym Mieście Lubawskim na okres 21 dni od dnia 20 marca 2017 r. do dnia 10 kwietnia 2017 r.
III
Termin składania wniosków przez osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu przedmiotowej nieruchomości na podstawie art. 34 ust. 1 pkt. 1 i 2 ustawy o gospodarce nieruchomościami upływa po 6 tygodniach licząc od dnia wywieszenia niniejszego wykazu.   
IV
Na podst. art. 68 ust. 3 ustawy o gospodarce nieruchomościami, ustalona cena nieruchomości w części wpisanej do rejestru zabytków obejmującej budynek pałacu wraz z gruntem o pow. 3,5000 ha - stanowiącej 42,81% ceny nieruchomości, zostanie obniżona o 50%.
V
Ogłoszenie o przetargu pisemnym nieograniczonym zostanie podane do publicznej wiadomości nie wcześniej niż po upływie terminu wskazanego w pkt III.

 


Czytany 156 razy