czwartek, 02 luty 2017 11:47

Kwalifikacja wojskowa 2017

30 stycznia 2017 na terenie Województwa Warmińsko - Mazurskiego ruszyła kwalifikacja wojskowa. Każda z osób podlegających kwalifikacji otrzyma z urzędu miasta lub gminy imienne wezwanie do stawienia się przed Powiatową Komisją Lekarską w Nowym Mieście Lubawskim.

Stawiennictwo jest obowiązkowe.

Celem kwalifikacji wojskowej jest określenie fizycznej i psychicznej zdolności do czynnej służby wojskowej mężczyzn i kobiet podlegających temu obowiązkowi oraz osób zgłaszających się w trybie ochotniczym do pełnienia czynnej służby wojskowej.

Powiatowa Komisja Lekarska w Nowym Mieście Lubawskim, pracować będzie w terminie od 01 marca 2017 r. do 22 marca 2017 r. w pomieszczeniach Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Nowym Mieście Lubawskim, ul. Grunwaldzka 3.

Terminarz wzywania według miejsca zamieszkania:

 1. Gmina Nowe Miasto Lubawskie - 01 - 03 marca 2017
 2. Gmina Kurzętnik - 06 - 07 marca 2017
 3. Gmina Miejska Nowe Miasto Lubawskie - 08 - 13 marca 2017
 4. Gmina Biskupiec - 14 - 16 marca 2017
 5. Gmina Grodziczno - 17 - 20 marca 2017
 6. Dzień dodatkowy - mężczyźni - 21 marca 2017
 7. Kobiety - 22 marca 2017

Do stawienia się do kwalifikacji wojskowej w tym okresie wzywa się:

 • mężczyzn urodzonych w 1998 r.,
 • mężczyzn urodzonych w latach 1993 – 1997, którzy nie posiadają określonej kategorii zdolności do służby wojskowej,
 • osoby urodzone w latach 1996 – 1997, które zostały uznane przez powiatową komisję lekarską za czasowo niezdolne do czynnej służby wojskowej ze względu na stan zdrowia,
 • kobiety urodzone w latach 1993 – 1998, posiadające kwalifikacje przydatne
 do czynnej służby wojskowej, oraz kobiety pobierające naukę w celu uzyskania tych kwalifikacji, które w roku szkolnym lub akademickim 2015/2016 kończą naukę w szkołach lub uczelniach medycznych i weterynaryjnych oraz kierunkach psychologicznych,
 • osoby, które ukończyły 18 rok życia i zgłosiły się ochotniczo do pełnienia służby wojskowej, jeżeli nie posiadają określonej kategorii zdolności do czynnej służby wojskowej.

Osoba zgłaszająca się do kwalifikacji wojskowej winna przedstawić:

 • dowód osobisty lub inny dokument pozwalający na ustalenie tożsamości,
 • dokument potwierdzający przyczyny niestawienia się do kwalifikacji wojskowej, jeśli stawienie się do kwalifikacji wojskowej w terminie określonym w wezwaniu nie było możliwe,
 • posiadaną dokumentacją medyczną, w tym wyniki badań specjalistycznych, przeprowadzonych w okresie dwunastu miesięcy przed dniem stawienia się do kwalifikacji wojskowej,
 • aktualną fotografię o wymiarach 3 x 4 cm, bez nakrycia głowy,
 • dokumenty potwierdzające poziom wykształcenia lub pobieranie nauki oraz posiadane kwalifikacje zawodowe.
Czytany 284 razy

Skomentuj

Upewnij się, że pola oznaczone wymagane gwiazdką (*) zostały wypełnione. Kod HTML nie jest dozwolony.