czwartek, 23 marzec 2017 14:12

XXXII Sesja Rady Powiatu w Nowym Mieście Lubawskim

Na podstawie art. 15 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym  (tj. Dz. U. z 2016 r. poz. 814 z późn. zm.) zwołuję XXXII Sesję Rady Powiatu w Nowym Mieście Lubawskim, która odbędzie się 30 marca 2017 roku o godzinie 13.00 w sali sesyjnej Urzędu Miejskiego przy ul. Rynek 1 w Nowym Mieście Lubawskim.

Proponowany porządek obrad:

 1. Otwarcie XXXII Sesji Rady Powiatu.
 2. Stwierdzenie quorum.
 3. Powołanie Sekretarza obrad.
 4. Przyjęcie porządku obrad.
 5. Przyjęcie protokołu z XXXI Sesji Rady Powiatu.
 6. Sprawozdanie z prac Zarządu.
 7. Wnioski, interpelacje i zapytania radnych.
 8. Roczne sprawozdania z działalności: Powiatowej Stacji Sanitarno – Epidemiologicznej, Komendy Powiatowej Policji oraz Komendy Powiatowej PSP.
 9. Raport z monitorowania Strategii Rozwoju Powiatu Nowomiejskiego na lata 2015 – 2022.
 10. Przerwa.
 11. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały nr XXVII/199/2016 Rady Powiatu w Nowym Mieście Lubawskim z dnia 15 grudnia 2016 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Nowomiejskiego na lata 2017 – 2034.
 12. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały nr XXVII/200/2016 Rady Powiatu w Nowym Mieście Lubawskim z dnia 15 grudnia 2016 r. w sprawie uchwalenia budżetu powiatu nowomiejskiego na 2017 r.
 13. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr XXXI/228/2017 Rady Powiatu w Nowym Mieście Lubawskim z dnia 01 marca 2017r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej Gminie Nowe Miasto Lubawskie z siedzibą w Mszanowie z przeznaczeniem na realizację w roku 2017 zadania „Przebudowa dróg gminnych w miejscowości Pacółtowo o nr 181040N oraz miejscowości Bagno o nr 181057N”.
 14. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr XXXI/229/2017 Rady powiatu w Nowym Mieście Lubawskim z dnia 01 marca 2017r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej Gminie Miejskiej Nowe Miasto Lubawskie z przeznaczeniem na realizację w roku 2017 zadania „Przebudowa ul. Kasztanowej na odcinku od ul. Akacjowej do ul. Lidzbarskiej w Nowym Mieście Lubawskim”.
 15. Podjęcie uchwały w sprawie uchylenia uchwały Nr XXXI/230/2017 Rady Powiatu w Nowym Mieście Lubawskim z dnia 01 marca 2017r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej Gminie Miejskiej Nowe Miasto Lubawskie z przeznaczeniem na realizację w roku 2017 zadania „Budowa łącznika drogowego między ul. Grunwaldzką a ul. Kolejową w Nowym Mieście Lubawskim”.
 16. Podjęcie uchwały w sprawie powierzenia Gminie Miejskiej Nowe Miasto Lubawskie zadania w zakresie prowadzenia powiatowej biblioteki publicznej.
 17. Podjęcie uchwały w sprawie dostosowania sieci szkół ponadgimnazjalnych i specjalnych do nowego ustroju szkolnego oraz ustalenia sieci szkół ponadpodstawowych i specjalnych.
 18. Odpowiedzi na wnioski i zapytania radnych.
 19. Sprawy różne.
 20. Zakończenie obrad XXXII Sesji Rady Powiatu.

Przed sesją o godz. 12.00 odbędzie się wspólne posiedzenie komisji stałych Rady Powiatu.

Przewodniczący Rady Powiatu
Kazimierz Wiśniewski

Czytany 152 razy

Skomentuj

Upewnij się, że pola oznaczone wymagane gwiazdką (*) zostały wypełnione. Kod HTML nie jest dozwolony.