piątek, 21 październik 2016 14:51

Informacja o odstąpieniu od przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko

Informacja o odstąpieniu od przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko dla projektów Uproszczonych planów urządzania lasów i Inwentaryzacji stanu lasów nie stanowiących własności Skarbu Państwa w 16 obrębach położonych na terenie gminy Grodziczno w powiecie Nowomiejskim na okres od 01.01.2017-31.12.2026 r.

Na podstawie art. 48 ust. 4 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziału społeczeństwa w ochronie środowiska oraz oceny oddziaływania na środowisko (tekst jednolity Dz. U. 2013r., poz.1235 ze zm.), podaję do publicznej wiadomości informację o odstąpieniu od przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko dla projektów niżej wymienionych dokumentów:
Uproszczonych planów urządzenia lasu wsi Boleszyn, Kowaliki, Kuligi, Linowiec, Lorki, Montowo, Mroczenko, Mroczno, Nowe Grodziczno, Ostaszewo, Rynek, Świniarc, Trzcin, Zajączkowo, Zwiniarz oraz inwentaryzacji stanu lasu wsi Grodziczno, lasów niebędących własnością Skarbu Państwa, położonych w gminie Grodziczno, powiecie nowomiejskim, województwie warmińsko-mazurskim, na okres 01.01.2017 r.-31.12.2026 r.
Na podstawie art. 48 ust. 1 ww. ustawy, Starosta Nowomiejski wystąpił do Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Olsztynie oraz do Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego w Olsztynie z wnioskiem o uzgodnienie odstąpienia od przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko dla projektów Uproszczonych planów urządzania lasów nie stanowiących własności Skarbu Państwa z terenu gminy Grodziczno.
Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Olsztynie pismem znak: WOPN-OOP.611.17.2016.HI.1 z dnia 14.10.2016 r. uzgodnił odstąpienie od przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko dla wszystkich ww. projektów planów.
Państwowy Wojewódzki Inspektor Sanitarny w Olsztynie pismem znak: ZNS.9022.2.116.2016.AZ z dnia 06.09.2016 r. uzgodnił odstąpienie od przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko dla w/w. dokumentów.
Niniejsza informacja została umieszczona w Biuletynie Informacji Publicznej Starostwa Powiatowego w Nowym Mieście Lubawskim oraz na tablicy ogłoszeń tutejszego Starostwa, a także w siedzibie Gminy Grodziczno.

Czytany 101 razy

Skomentuj

Upewnij się, że pola oznaczone wymagane gwiazdką (*) zostały wypełnione. Kod HTML nie jest dozwolony.