Archiwum

Archiwum

Na podstawie art. 15 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym  (tj. Dz. U. z 2016 r. poz. 814 z późn. zm.) zwołuję XXXII Sesję Rady Powiatu w Nowym Mieście Lubawskim, która odbędzie się 30 marca 2017 roku o godzinie 13.00 w sali sesyjnej Urzędu Miejskiego przy ul. Rynek 1 w Nowym Mieście Lubawskim.

Proponowany porządek obrad:

 1. Otwarcie XXXII Sesji Rady Powiatu.
 2. Stwierdzenie quorum.
 3. Powołanie Sekretarza obrad.
 4. Przyjęcie porządku obrad.
 5. Przyjęcie protokołu z XXXI Sesji Rady Powiatu.
 6. Sprawozdanie z prac Zarządu.
 7. Wnioski, interpelacje i zapytania radnych.
 8. Roczne sprawozdania z działalności: Powiatowej Stacji Sanitarno – Epidemiologicznej, Komendy Powiatowej Policji oraz Komendy Powiatowej PSP.
 9. Raport z monitorowania Strategii Rozwoju Powiatu Nowomiejskiego na lata 2015 – 2022.
 10. Przerwa.
 11. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały nr XXVII/199/2016 Rady Powiatu w Nowym Mieście Lubawskim z dnia 15 grudnia 2016 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Nowomiejskiego na lata 2017 – 2034.
 12. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały nr XXVII/200/2016 Rady Powiatu w Nowym Mieście Lubawskim z dnia 15 grudnia 2016 r. w sprawie uchwalenia budżetu powiatu nowomiejskiego na 2017 r.
 13. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr XXXI/228/2017 Rady Powiatu w Nowym Mieście Lubawskim z dnia 01 marca 2017r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej Gminie Nowe Miasto Lubawskie z siedzibą w Mszanowie z przeznaczeniem na realizację w roku 2017 zadania „Przebudowa dróg gminnych w miejscowości Pacółtowo o nr 181040N oraz miejscowości Bagno o nr 181057N”.
 14. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr XXXI/229/2017 Rady powiatu w Nowym Mieście Lubawskim z dnia 01 marca 2017r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej Gminie Miejskiej Nowe Miasto Lubawskie z przeznaczeniem na realizację w roku 2017 zadania „Przebudowa ul. Kasztanowej na odcinku od ul. Akacjowej do ul. Lidzbarskiej w Nowym Mieście Lubawskim”.
 15. Podjęcie uchwały w sprawie uchylenia uchwały Nr XXXI/230/2017 Rady Powiatu w Nowym Mieście Lubawskim z dnia 01 marca 2017r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej Gminie Miejskiej Nowe Miasto Lubawskie z przeznaczeniem na realizację w roku 2017 zadania „Budowa łącznika drogowego między ul. Grunwaldzką a ul. Kolejową w Nowym Mieście Lubawskim”.
 16. Podjęcie uchwały w sprawie powierzenia Gminie Miejskiej Nowe Miasto Lubawskie zadania w zakresie prowadzenia powiatowej biblioteki publicznej.
 17. Podjęcie uchwały w sprawie dostosowania sieci szkół ponadgimnazjalnych i specjalnych do nowego ustroju szkolnego oraz ustalenia sieci szkół ponadpodstawowych i specjalnych.
 18. Odpowiedzi na wnioski i zapytania radnych.
 19. Sprawy różne.
 20. Zakończenie obrad XXXII Sesji Rady Powiatu.

Przed sesją o godz. 12.00 odbędzie się wspólne posiedzenie komisji stałych Rady Powiatu.

Przewodniczący Rady Powiatu
Kazimierz Wiśniewski

środa, 08 marzec 2017 14:33

VII Ekologiczny Jarmark Wielkanocny

Napisane przez

O zbliżających się świętach wielkanocnych pamięta Starostwo Powiatowe w Nowym Mieście Lubawskim, które przy udziale Urzędu Miasta zaprasza  09 kwietnia 2017 roku na  VII Ekologiczny Jarmark Wielkanocny, dzięki któremu, przybliży odwiedzającym tradycje i zwyczaje związane z tymi świętami.
Puszyste bazie w palemce, zielony bukszpan, zapach rzeżuchy i żółte żonkile zwiastują dni świąteczne w naszym kraju. I nie ma w naszej tradycji drugiego, tak bogatego w swoiste obrzędy, i tak bardzo obsypanego symboliką święta jak Wielkanoc. Przekazywane z pokolenia na pokolenie tradycje wielkanocne chronią nasze rodzime święta przed zapomnieniem i  powodują, że ciągle są to święta wielobarwne, religijne i w pewnym stopniu magiczne. Najbardziej popularne symbole wielkanocne to oczywiście palemka, zdobione jajka (pisanki i kraszanki), cukrowy baranek, zajączek i rzeżucha. W związku z tym, Starostwo Powiatowe w Nowym Mieście Lubawskim zaprasza dzieci szkół podstawowych do wzięcia udziału w konkursach powiatowych: „Jajko Wielkanocne” oraz „Rodzinna ekologiczna Palma Wielkanocna”. Wyłonieni laureaci zostaną nagrodzeni podczas VII Ekologicznego Jarmarku Wielkanocnego, na którym Starosta Nowomiejski wręczy pamiątkowe dyplomy i nagrody.
Podczas Jarmarku odbędzie się kiermasz potraw tradycyjnych- wielkanocnych, żywności ekologicznej (oleje, miody, chleb, sery, wędliny) ozdoby wielkanocne i wiosenne, wyroby rękodzielnicze (ceramiczne, gliniane, w wikliny, z filcu, z papieru, decoupage, koronkowe) oraz wiele innych atrakcyjnych wyrobów wytworzonych przez lokalnych rękodzielników i pasjonatów. Wśród wystawców zostanie przeprowadzony konkurs na najładniejszą ozdobę wielkanocną.
Tradycją jarmarków nowomiejskich jest poczęstunek dla wystawców i odwiedzających. W tym roku Starosta Nowomiejski przygotowuje grill z białą kiełbasą w roli głównej.
I najmłodsi znajdą coś dla siebie. Wystawcy oferują w sprzedaży własnoręcznie szyte lalki, maskotki i inne zabawki. Starostwo Powiatowe zapewni dla milusińskich kącik malucha, w którym dzieci będą mogły ozdobić porcelanę, otrzymają baloniki w kształcie wielkanocnych zajączków oraz zostaną poczęstowane watą cukrową. Niewątpliwą atrakcją dla dzieci będzie żywa wielkanocna zagroda z osiołkiem, owieczkami i królikami.
Zajmujesz się rękodziełem? Chcesz pokazać swoje hobby? A może chcesz promować swoją działalność podczas jarmarku? Wypełnij i wyślij do nas kartę zgłoszenia wystawcy.

Załączniki:

Konkurs "JAJKO WIELKANOCNE"

KONKURS "RODZINNA EKOLOGICZNA PALMA WIELKANOCNA"

 

 

środa, 22 luty 2017 14:37

XXXI Sesja Rady Powiatu

Napisane przez

Na podstawie art. 15 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym  (tj. Dz. U. z 2016 r. poz. 814 z późn. zm.) zwołuję XXXI Sesję Rady Powiatu w Nowym Mieście Lubawskim, która odbędzie się 01 marca 2017 roku o godzinie 14.00 w sali sesyjnej Urzędu Miejskiego przy ul. Rynek 1 w Nowym Mieście Lubawskim.

Proponowany porządek obrad:

 1. Otwarcie XXXI Sesji Rady Powiatu.
 2. Stwierdzenie quorum.
 3. Powołanie Sekretarza obrad.
 4. Przyjęcie porządku obrad.
 5. Przyjęcie protokołu z XXX Sesji Rady Powiatu.
 6. Sprawozdanie z prac Zarządu.
 7. Wnioski, interpelacje i zapytania radnych.
 8. Sprawozdanie z działalności Powiatowego Urzędu Pracy w Nowym Mieście Lubawskim w 2016 r. oraz informacja na temat bieżącej działalności.
 9. Przerwa.
 10. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały nr XXVII/199/2016 Rady Powiatu w Nowym Mieście Lubawskim z dnia 15 grudnia 2016 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Nowomiejskiego na lata 2017 – 2034.
 11. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały nr XXVII/200/2016 Rady Powiatu w Nowym Mieście Lubawskim z dnia 15 grudnia 2016 r. w sprawie uchwalenia budżetu powiatu nowomiejskiego na 2017 r.
 12. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej Gminie Nowe Miasto Lubawskie z siedzibą w Mszanowie z przeznaczeniem na realizację w roku 2017 zadania „Przebudowa dróg gminnych w miejscowości Pacółtowo o nr 181040N oraz miejscowości Bagno o nr 181057N”.
 13. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej Gminie Miejskiej Nowe Miasto Lubawskie z przeznaczeniem na realizację w roku 2017 zadania „Przebudowa ul. Kasztanowej na odcinku od ul. Akacjowej do ul. Lidzbarskiej w Nowym Mieście Lubawskim”.
 14. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej Gminie Miejskiej Nowe Miasto Lubawskie z przeznaczeniem na realizację w roku 2017 zadania „Budowa łącznika drogowego między ul. Grunwaldzką, a ul. Kolejową w Nowym Mieście Lubawskim”.
 15. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia planu finansowego zadań powiatu realizowanego ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w roku 2017.
 16. Podjęcie uchwały w sprawie dofinansowania zadania związanego z funkcjonowaniem Biura Regionalnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego w Brukseli w 2017.
 17. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Województwa Warmińsko-Mazurskiego.
 18. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż w drodze przetargu nieruchomości zabudowanej położonej w miejscowości Czachówki, gmina Biskupiec będącej własnością powiatu nowomiejskiego.
 19. Podjęcie uchwały w sprawie uchylenia Uchwały Nr XXIX/214/2017 Rady Powiatu w Nowym Mieście Lubawskim  z dnia 12 stycznia 2017 r. w sprawie wyrażenia zgody na użyczenie części nieruchomości gruntowych położonych w miejscowości Nowe Miasto Lubawskie, będących własnością Powiatu Nowomiejskiego.
 20. Odpowiedzi na wnioski i zapytania radnych.
 21. Sprawy różne.
 22. Zakończenie obrad XXXI Sesji Rady Powiatu.

Przed sesją o godz. 13.00 odbędzie się wspólne posiedzenie komisji stałych Rady Powiatu.

Przewodniczący Rady Powiatu
Kazimierz Wiśniewski

czwartek, 16 luty 2017 08:17

Konkurs "Pamiątka regionu Warmii i Mazur"

Napisane przez

Samorząd Województwa Warmińsko-Mazurskiego zaprasza do udziału w konkursie "Pamiątka regionu Warmii i Mazur".
Celem konkursu jest pozyskanie pamiątki turystycznej służącej promocji regionu.
Praca ma nawiązywać do charakterystyki regionu, a także jego dziedzictwa kulturowego.
Zwycięzcom zostaną przyznane nagrody w wysokości:
I Nagroda - 5.000 zł
II Nagroda - 3.000 zł
III Nagroda - 2.000 zł
Ostateczny termin składania prac upływa 30 czerwca 2017 r.
Regulamin konkursu wraz z kartą zgłoszeniową znajdują się na stronie www.warmia.mazury.pl w zakładce Turystyka i Promocja.

Na podstawie art. 35 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz.U. 2016, poz. 2147)
 
Lp.
Nr działki
Pow. w ha
Obręb
Nr KW
Opis nieruchomości
Przeznaczenie
w planie
Wysokość opłaty
z tyt. dzierżawy
Termin wnoszenia opłat
1
280/2
1.0796
Radomno
EL1N
/00033549/2
Wsr - RIVb
Brak planu zagospodarowania przestrzennego
W oparciu o Obwieszczenie  Prezesa GUS (średnia krajowa skupu pszenicy)
Do 31 marca każdego  roku począwszy od 2017 r.
 
Wykaz wywieszono na tablicy ogłoszeń w Starostwie Powiatowym w Nowym Mieście  Lubawskim od dnia 3 lutego 2017 r. do dnia 24 lutego 2017 r. oraz informację o wywieszeniu wykazu podaje się do publicznej wiadomości przez ogłoszenie w prasie lokalnej - Gazeta Nowomiejska oraz w sposób zwyczajowo przyjęty przez wywieszenie go na tablicy ogłoszeń Starostwa Powiatowego oraz stronie internetowej www.powiat-nowomiejski.pl.
czwartek, 02 luty 2017 14:50

XXX Sesja Rady Powiatu

Napisane przez

Na podstawie art. 15 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym  (tj. Dz. U. z 2016 r. poz. 814 z późn. zm.) zwołuję XXX Sesję Rady Powiatu w Nowym Mieście Lubawskim, która odbędzie się 09 lutego 2017 roku o godzinie 14.00 w sali narad Starostwa Powiatowego (pok. nr 15) przy ul. Rynek 1 w Nowym Mieście Lubawskim.

Proponowany porządek obrad:

 1. Otwarcie XXX Sesji Rady Powiatu.
 2. Stwierdzenie quorum.
 3. Powołanie Sekretarza obrad.
 4. Przyjęcie porządku obrad.
 5. Przyjęcie protokołu z XXIX Sesji Rady Powiatu.
 6. Sprawozdanie z prac Zarządu.
 7. Sprawozdanie z pracy Rady Powiatu w 2016 r.
 8. Wnioski, interpelacje i zapytania radnych.
 9. Sprawozdanie z działalności Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w NML w 2016 r. Sprawozdanie z efektów pracy organizatora rodzinnej pieczy zastępczej.
 10. Sprawozdanie z działalności Komisji Bezpieczeństwa i Porządku w 2016 r.
 11. Przerwa.
 12. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały nr XXVII/199/2016 Rady Powiatu w Nowym Mieście Lubawskim z dnia 15 grudnia 2016 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Nowomiejskiego na lata 2017 – 2034.
 13. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały nr XXVII/200/2016 Rady Powiatu w Nowym Mieście Lubawskim z dnia 15 grudnia 2016 r. w sprawie uchwalenia budżetu powiatu nowomiejskiego na 2017 r.
 14. Inwestycje i remonty na drogach powiatowych planowane na 2017 r.
 15. Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia do „Programu wyrównywania różnic między regionami III” w 2017 r.
 16. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia „Programu współpracy Powiatu Nowomiejskiego z organizacjami pozarządowymi i podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2017”.
 17. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia projektu pod nazwą „Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w powiecie nowomiejskim (III)”.
 18. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia projektu pod nazwą „Aktywizacja osób w wieku 30 lat i powyżej pozostających bez pracy w powiecie nowomiejskim (III)”.
 19. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr XXVII/203/2016 Rady Powiatu w Nowym Mieście Lubawskim z dnia 15 grudnia 2016 roku w sprawie wprowadzenia zmian w Statucie Domu Pomocy Społecznej w Grodzicznie.
 20. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej Gminie Kurzętnik z przeznaczeniem na realizację w roku 2017 zadania „Opracowanie dokumentacji technicznej kanalizacji deszczowej w Kurzętniku od ul. Betoniarskiej do piaskowników zlokalizowanych w końcowym odcinku kanalizacji”.
 21. Podjęcie uchwały w sprawie projektu dostosowania sieci szkół ponadgimnazjalnych i specjalnych do nowego ustroju szkolnego  oraz ustalenia sieci szkół ponadpodstawowych i specjalnych.
 22. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia planu pracy Rady Powiatu w Nowym Mieście Lubawskim na 2017 rok.
 23. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia planu pracy stałych komisji Rady Powiatu w Nowym Mieście Lubawskim na 2017 rok.
 24. Sprawy różne.
 25. Zakończenie obrad XXX Sesji Rady Powiatu.

Przed sesją o godz. 13.00 odbędzie się wspólne posiedzenie komisji stałych Rady Powiatu.

Przewodniczący Rady Powiatu
Kazimierz Wiśniewski

czwartek, 02 luty 2017 11:47

Kwalifikacja wojskowa 2017

Napisane przez

30 stycznia 2017 na terenie Województwa Warmińsko - Mazurskiego ruszyła kwalifikacja wojskowa. Każda z osób podlegających kwalifikacji otrzyma z urzędu miasta lub gminy imienne wezwanie do stawienia się przed Powiatową Komisją Lekarską w Nowym Mieście Lubawskim.

Stawiennictwo jest obowiązkowe.

Celem kwalifikacji wojskowej jest określenie fizycznej i psychicznej zdolności do czynnej służby wojskowej mężczyzn i kobiet podlegających temu obowiązkowi oraz osób zgłaszających się w trybie ochotniczym do pełnienia czynnej służby wojskowej.

Powiatowa Komisja Lekarska w Nowym Mieście Lubawskim, pracować będzie w terminie od 01 marca 2017 r. do 22 marca 2017 r. w pomieszczeniach Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Nowym Mieście Lubawskim, ul. Grunwaldzka 3.

Terminarz wzywania według miejsca zamieszkania:

 1. Gmina Nowe Miasto Lubawskie - 01 - 03 marca 2017
 2. Gmina Kurzętnik - 06 - 07 marca 2017
 3. Gmina Miejska Nowe Miasto Lubawskie - 08 - 13 marca 2017
 4. Gmina Biskupiec - 14 - 16 marca 2017
 5. Gmina Grodziczno - 17 - 20 marca 2017
 6. Dzień dodatkowy - mężczyźni - 21 marca 2017
 7. Kobiety - 22 marca 2017

Do stawienia się do kwalifikacji wojskowej w tym okresie wzywa się:

 • mężczyzn urodzonych w 1998 r.,
 • mężczyzn urodzonych w latach 1993 – 1997, którzy nie posiadają określonej kategorii zdolności do służby wojskowej,
 • osoby urodzone w latach 1996 – 1997, które zostały uznane przez powiatową komisję lekarską za czasowo niezdolne do czynnej służby wojskowej ze względu na stan zdrowia,
 • kobiety urodzone w latach 1993 – 1998, posiadające kwalifikacje przydatne
 do czynnej służby wojskowej, oraz kobiety pobierające naukę w celu uzyskania tych kwalifikacji, które w roku szkolnym lub akademickim 2015/2016 kończą naukę w szkołach lub uczelniach medycznych i weterynaryjnych oraz kierunkach psychologicznych,
 • osoby, które ukończyły 18 rok życia i zgłosiły się ochotniczo do pełnienia służby wojskowej, jeżeli nie posiadają określonej kategorii zdolności do czynnej służby wojskowej.

Osoba zgłaszająca się do kwalifikacji wojskowej winna przedstawić:

 • dowód osobisty lub inny dokument pozwalający na ustalenie tożsamości,
 • dokument potwierdzający przyczyny niestawienia się do kwalifikacji wojskowej, jeśli stawienie się do kwalifikacji wojskowej w terminie określonym w wezwaniu nie było możliwe,
 • posiadaną dokumentacją medyczną, w tym wyniki badań specjalistycznych, przeprowadzonych w okresie dwunastu miesięcy przed dniem stawienia się do kwalifikacji wojskowej,
 • aktualną fotografię o wymiarach 3 x 4 cm, bez nakrycia głowy,
 • dokumenty potwierdzające poziom wykształcenia lub pobieranie nauki oraz posiadane kwalifikacje zawodowe.
piątek, 20 styczeń 2017 10:18

INFORMACJA DLA HODOWCÓW DROBIU

Napisane przez

Główny Lekarz Weterynarii informuje o występowaniu wysoce zjadliwej grypy ptaków (HPAI), podtypu H5N8 u ptaków dzikich (Polska, Chorwacja, Szwajcaria, Dania, Holandia), jak i drobiu (Polska, Niemcy, Węgry, Austria, Dania).

 

Wobec powyższego hodowcy drobiu powinni zachowywać szczególną ostrożność i stosować odpowiednie środki bioasekuracji minimalizujące ryzyko przeniesienia wirusa grypy ptaków do gospodarstwa, w szczególności:

- zabezpieczyć paszę przed dostępem zwierząt dzikich;

- nie karmić drobiu na zewnątrz budynków, w których drób jest utrzymywany;

- stosować w gospodarstwie odzież i obuwie ochronne oraz po każdym kontakcie z drobiem lub dzikimi ptakami umyć ręce wodą z mydłem;

- stosować maty dezynfekcyjne w wejściach i wyjściach z budynków w których utrzymywany jest drób

 

Hodowco !!!

Pamiętaj o zgłaszaniu niezwłocznie do odpowiednich osób i instytucji (lekarz weterynarii prywatnej praktyki, powiatowy lekarz weterynarii, wójt/burmistrz/prezydent miasta) podejrzenia wystąpienia choroby zakaźnej drobiu (spadek nieśności; nagłe, zwiększone padnięcia drobiu).

 

Objawy kliniczne wysoce zjadliwej grypy ptaków (HPAI) u drobiu.

Depresja, gwałtowny spadek/utrata produkcji jaj, miękkie skorupy jaj, objawy nerwowe, zasinienie i obrzęk grzebienia i dzwonków, silne łzawienie, obrzęk zatok podoczodołowych, kichanie, duszność, biegunka. Padnięcia ptaków mogą być nagłe, bez widocznych objawów. Śmiertelność może dochodzić do 100%.

Zgodnie z Uchwałą Nr 90/426/2017 Zarządu Powiatu w Nowym Mieście Lubawskim w terminie od 13 do 20 stycznia 2017 r. trwały konsultacje dot. projektu „Programu współpracy z organizacjami pozarządowymi i podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2017” .
Zawiadomienie o konsultacjach zostało umieszczone na stronie internetowej www.powiat-nowomiejski.pl, na stronie Biuletynu Informacji Publicznej oraz na tablicy ogłoszeń z możliwością zgłaszania opinii i uwag do w/w Uchwały, w postaci ankiety, w formie pisemnej lub elektronicznej (na adres: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.). Do dnia 20 stycznia 2017 r. nie wpłynęła żadna ankieta.
Ponadto w dniu 17 stycznia 2017 r. odbyło się otwarte spotkanie z organizacjami pozarządowymi, podmiotami  wymienionymi  w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie oraz Radą Organizacji Pozarządowych Powiatu Nowomiejskiego. Uczestniczyło w nim 3 przedstawicieli Rady Organizacji Pozarządowych Powiatu Nowomiejskiego oraz 1 przedstawiciel organizacji pozarządowej, którzy nie wnieśli uwag i pozytywnie opiniowali w/w projekt Programu.

_________________________________________________________________________________________

Zarząd Powiatu w Nowym Mieście Lubawskim informuje, że na stronie internetowej www.powiat-nowomiejski.pl, na stronie Biuletynu Informacji Publicznej oraz na tablicy ogłoszeń umieszczony jest projekt „Programu współpracy Powiatu Nowomiejskiego z organizacjami pozarządowymi i podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2017”, z możliwością zgłaszania opinii i uwag do w/w Projektu, w postaci ankiety, w formie pisemnej na adres: Starostwo Powiatowe, ul. Rynek 1, 13-300 Nowe Miasto Lubawskie (ankieta dostępna również w siedzibie Starostwa Powiatowego) lub elektronicznej (na adres Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.) do dnia 20 stycznia 2017 r.

W związku z opracowywaniem projektu „Programu współpracy Powiatu Nowomiejskiego z organizacjami pozarządowymi i podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2017 rok”  Zarząd Powiatu w Nowym Mieście Lubawskim zaprasza przedstawicieli organizacji pozarządowych, podmioty wymienione w a rt. 3 ust.3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie oraz Radę Organizacji Pozarządowych Powiatu Nowomiejskiego do udziału w otwartym spotkaniu, które odbędzie się  17 stycznia 2017 r. o godz. 14.00 w siedzibie Starostwa Powiatowego w Nowym Mieście Lubawskim, ul. Rynek 1 (pokój nr 15).

czwartek, 05 styczeń 2017 14:55

XXIX Sesja Rady Powiatu

Napisane przez

Na podstawie art. 15 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym  (tj. Dz. U. z 2016 r. poz. 814 z późn. zm.) zwołuję XXIX Sesję Rady Powiatu w Nowym Mieście Lubawskim, która odbędzie się 12 stycznia 2017 roku o godzinie 12.00 w sali narad Starostwa Powiatowego (pok. nr 15) przy ul. Rynek 1 w Nowym Mieście Lubawskim.

Proponowany porządek obrad:

1. Otwarcie XXIX Sesji Rady Powiatu.
2. Stwierdzenie quorum.
3. Powołanie Sekretarza obrad.
4. Przyjęcie porządku obrad.
5. Przyjęcie protokołu z XXVIII Sesji Rady Powiatu.
6. Sprawozdanie z prac Zarządu.
7. Wnioski, interpelacje i zapytania radnych.
8. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały nr XXVII/199/2016 Rady Powiatu w Nowym Mieście Lubawskim z dnia 15 grudnia 2016 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Nowomiejskiego na lata 2017 – 2034.
9. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały nr XXVII/200/2016 Rady Powiatu w Nowym Mieście Lubawskim z dnia 15 grudnia 2016 r. w sprawie uchwalenia budżetu powiatu nowomiejskiego na 2017 r.
10. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na użyczenie części nieruchomości gruntowych położonych w miejscowości Nowe Miasto Lubawskie, będących własnością Powiatu Nowomiejskiego.
11. Odpowiedzi na wnioski i zapytania radnych.
12. Sprawy różne.
13. Zakończenie obrad XXIX Sesji Rady Powiatu.

Przewodniczący Rady Powiatu
Kazimierz Wiśniewski

GK.6840.2.2016
Nowe Miasto Lubawskie, 03.01.2017 r.
 
O G Ł O S Z E N I E
 
Na podstawie art. 35 ust.1 i 2 ustawy o gospodarce nieruchomościami z dnia 21 sierpnia 1997 r.(tekst jednolity: Dz. U. z 2016 r. poz. 2147) oraz Zarządzenia Nr 275 Wojewody Warmińsko – Mazurskiego z dnia 27 września 2016 r. w sprawie wyrażenia zgody na  sprzedaż nieruchomości gruntowej Skarbu Państwa, obciążonej prawem użytkowania wieczystego,
STAROSTA  NOWOMIEJSKI
podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości gruntowej przeznaczonej do sprzedaży w drodze bezprzetargowej nieruchomości Skarbu Państwa obciążonej prawem użytkowania wieczystego
Opis nieruchomości :
1. Położenie nieruchomości: obręb Kurzętnik, gmina Kurzętnik
2. Oznaczenie nieruchomości wg ewidencji gruntów  działka : nr 1662/13 o pow. 1,0657  ha, zapisana w KW nr EL1N/00025929/1.
3, Plan zagospodarowania przestrzennego stracił ważność z dniem 31 grudnia 2003 r. w aktualnym Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Kurzętnik zatwierdzonym Uchwałą Rady Gminy w Kurzętniku Nr LV/341/14 z dnia 7 listopada 2014 r  przedmiotowa działka zlokalizowana  jest w rejonie przyrodniczym - „e4” w strefie potencjalnego rozwoju- „E”.
4. Działka gruntu  stanowi własność Skarbu Państwa w  użytkowaniu wieczystym Urzędu Gminy w Kurzętniku, ul. Grunwaldzka 39.
5. Wartość rynkowa nieruchomości gruntowej jako przedmiotu prawa własności wynosi 84.000, 00 zł. (słownie:osiemdziesiąt cztery tysiące złotych 00/100), a wartość nieruchomości gruntowej jako przedmiotu prawa użytkowania wieczystego  wynosi 52.000,00 zł. (słownie: pięćdziesiąt dwa tysiące złotych 00/100).
6.Sprzedaż w trybie bezprzetargowym na rzecz użytkownika wieczystego.
7.Osoby, którym przysługuje pierwszeństwo nabycia w/w nieruchomości na podstawie art. 34 ust.1 pkt 1 i 2  ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o  gospodarce nieruchomościami (tekst  jedn.. Dz.U..z 2016 r., poz 2147), zobowiązane są do złożenia  odpowiedniego wniosku do 16 lutego 2017 r.
Szczegółowych informacji udziela Wydział Geodezji i Nieruchomości Starostwa Powiatowego w Nowym Mieście Lubawskim, ul. Grunwaldzka 3, pok. Nr 2, tel. 56 47 42 221.
 
Nowe Miasto Lubawskie, dnia 04.01.2017 r.

OR.5314.2.2017

STAROSTA NOWOMIEJSKI
W Z Y W A
DO ODBIORU RZECZY ZNALEZIONEJ

Działając w oparciu o art. 15 ust. 3 i 4 ustawy z dnia 20 lutego 2015r.  o rzeczach znalezionych (Dz. U. z 2015r. poz. 397) oraz art. 187 Kodeksu cywilnego z dnia 23 kwietnia 1964 r. (Dz. U. z 2014r. poz. 121 ze zm.) w z y w a m  do odbioru rzeczy znalezionej:
 
•  Kluczyki samochodowe

Jednocześnie informuję, że:
W myśl art. 187  § 1. Rzecz znaleziona, która nie zostanie przez osobę uprawnioną odebrana w ciągu roku od dnia doręczenia jej wezwania do odbioru, a w przypadku niemożności wezwania - w ciągu dwóch lat od dnia jej znalezienia, staje się własnością znalazcy, jeżeli uczynił on zadość swoim obowiązkom. Jeżeli jednak rzecz została oddana staroście, znalazca staje się jej właścicielem, jeżeli rzecz odebrał w wyznaczonym przez starostę terminie.
§ 2. Rzecz znaleziona będąca zabytkiem lub materiałem archiwalnym po upływie terminu do jej odebrania przez osobę uprawnioną staje się własnością Skarbu Państwa. Inne rzeczy znalezione stają się własnością powiatu po upływie terminu do ich odbioru przez znalazcę.
§ 3. Z chwilą nabycia własności rzeczy przez znalazcę, powiat albo Skarb Państwa wygasają obciążające ją ograniczone prawa rzeczowe. Rzecz znaleziona zostanie wydana pod warunkiem dokładnego określenia jej wyglądu, znaków szczególnych i podania cech świadczących, że przedmiot jest własnością danej osoby (dowód zakupu, numery seryjne, własne oznaczenia itp.). Koszty przechowywania i sprzedaży rzeczy znalezionej oraz utrzymania jej w należytym stanie, a także koszty zawiadomień i poszukiwań ponosi uprawniony do odbioru. Rzecz znaleziona może być wydana po uiszczeniu przez uprawnionego wyżej wymienionych kosztów. Do Biura Rzeczy Znalezionych można zgłaszać się od poniedziałku do piątku w godzinach pracy Starostwa Powiatowego w Nowym Mieście Lubawskim.
piątek, 23 grudzień 2016 14:30

Informacja dla hodowców drobiu

Napisane przez

W związku z wystąpieniem ognisk wysoce zjadliwej grypy ptaków podtypu H5N8 na terenie Polski w załączeniu Starosta Nowomiejski przekazuje informację Głównego Lekarza Weterynarii dla hodowców drobiu. 

ZAWIADOMIENIE

Na podstawie art. 39 ust. 1, art. 46, art. 54 ust. 2 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 353 ze zm.), w związku z art. 17 ust. 4 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 672 ze zm.), zawiadamiam o postępowaniu z udziałem społeczeństwa w opracowywaniu projektu

Programu Ochrony Środowiska dla powiatu nowomiejskiego na lata 2017-2020 z perspektywą do 2024 roku wraz z Prognozą oddziaływania na środowisko dotyczącą projektu Programu Ochrony Środowiska dla powiatu nowomiejskiego na lata 2017-2020 z perspektywą do 2024 roku
Każdy ma prawo do składania uwag i wniosków w postępowaniu wymagającym udziału społeczeństwa (art. 29 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko).

Dokumentacja w przedmiocie postępowania udostępniona do wglądu:


- strona internetowa Starostwa Powiatowego w Nowym Mieście Lubawskim  www.powiat-nowomiejski.pl ;
- budynek Starostwa Powiatowego w Nowym Mieście Lubawskim, Rynek 1, 13-300 Nowe Miasto Lubawskie, Wydział Środowiska i Rolnictwa pokój nr 17.

Uwagi i wnioski w przedmiotowej sprawie mogą być wnoszone:


- pisemnie na adres: Starostwo Powiatowe w Nowym Mieście Lubawskim, Rynek 1, 13-300 Nowe Miasto Lubawskie;
- ustnie do protokołu w siedzibie Starostwa Powiatowego w Nowym Mieście Lubawskim, Rynek 1, 13-300 Nowe Miasto Lubawskie, Wydział Środowiska i Rolnictwa pokój nr 17;
- za pomocą środków komunikacji elektronicznej na adres e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript., bez konieczności opatrywania ich bezpiecznym podpisem elektronicznym, o którym mowa w ustawie z dnia 18 września 2001 r. o podpisie elektronicznym.

Organem właściwym do rozpatrzenia zgłoszonych uwag i wniosków jest Starosta Nowomiejski.

Informacja o projekcie Programu Ochrony Środowiska dla powiatu nowomiejskiego na lata 2017-2020 z perspektywą do 2024 r. została umieszczona w publicznie dostępnym wykazie dokumentów o środowisku i jego ochronie.

Wyznacza się 21-dniowy termin składania uwag i wniosków w dniach od 27 grudnia 2016 r. do 16 stycznia 2017 r.

Uwagi i wnioski złożone po upływie wyznaczonego terminu pozostaną bez rozpatrzenia - zgodnie z art. 41 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. jak wyżej).

 

Andrzej OCHLAK
Starosta Nowomiejski

czwartek, 22 grudzień 2016 15:19

WAŻNE - w sprawie grypy ptaków HPAI

Napisane przez

Powiatowy Lekarz Weterynarii w Nowym Mieście Lubawskim w załączeniu przesyła Rozporządzenie MR i RW z dnia 20 grudnia 2016 r. w sprawie zarządzenia środków związanych z wystąpieniem wysoce zjadliwej grypy ptaków (Dz.U. z 2016 r. poz. 2091).
Pragnę podkreślić, że sytuacja epizootyczna dotyczącą występowania wysoce zjadliwej grypy ptaków na terytorium Rzeczpospolitej Polski jest bardzo niekorzystna (potwierdzono 8 ognisk zlokalizowanych w województwach: lubuskim, podkarpackim i małopolskim).
Wyżej wymienione Rozporządzenie nakłada na obywateli szereg nakazów i zakazów, Powiatowy Lekarz Weterynarii w Nowym Mieście Lubawskim, zwraca się z prośbą o jak najszersze rozpropagowanie informacji wśród mieszkańców powiatu nowomiejskiego oraz o umieszczenie informacji na tablicach Urzędów.

Z poważaniem i dziękuję
Jan B. Liedtke
Powiatowy Lekarz Weterynarii w Nowym Mieście Lubawskim
tel. 56-474-24-23

czwartek, 22 grudzień 2016 13:11

XXVIII Sesja Rady Powiatu

Napisane przez

Na podstawie art. 15 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym  (tj. Dz. U. z 2016 r. poz. 814 z późn. zm.) zwołuję XXVIII Sesję Rady Powiatu w Nowym Mieście Lubawskim, która odbędzie się 29 grudnia 2016 roku o godzinie 12.00 w sali sesyjnej Urzędu Miejskiego przy ul. Rynek 1 w Nowym Mieście Lubawskim.

Proponowany porządek obrad:

1. Otwarcie XXVIII Sesji Rady Powiatu.
2. Wręczenie wyróżnień.
3. Stwierdzenie quorum.
4. Powołanie Sekretarza obrad.
5. Przyjęcie porządku obrad.
6. Przyjęcie protokołu z XXVII Sesji Rady Powiatu.
7. Sprawozdanie z prac Zarządu.
8. Wnioski, interpelacje i zapytania radnych.
9. Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia do realizacji inwestycji „Przebudowa i rozbudowa w ramach modernizacji istniejącego budynku szpitala powiatowego w Nowym Mieście Lubawskim”.
10. Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia do zadania inwestycyjnego „Termomodernizacja budynku Domu Dziecka w Pacółtowie”.
11. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia przystąpienia do realizacji projektu pt. „SOUL – Szkoła Otwartych Umysłów Licealistów”.
12. Podjęcie uchwały w sprawie w sprawie wyrażenia zgody  na wynajem lokali użytkowych Nr 13 do 16, 18, 19, 20 w budynku administracyjno-biurowym przy ul. Grunwaldzkiej 3 w Nowym Mieście Lubawskim.
13. Odpowiedzi na wnioski i zapytania radnych.
14. Sprawy różne.
15. Zakończenie obrad XXVIII Sesji Rady Powiatu.

Przewodniczący Rady Powiatu
Kazimierz Wiśniewski

czwartek, 08 grudzień 2016 12:54

XXVII Sesja Rady Powiatu

Napisane przez

Na podstawie art. 15 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym  (tj. Dz. U. z 2016 r. poz. 814 z późn. zm.) zwołuję XXVII Sesję Rady Powiatu w Nowym Mieście Lubawskim, która odbędzie się 15 grudnia 2016 roku o godzinie 14.00 w sali sesyjnej Urzędu Miejskiego przy ul. Rynek 1 w Nowym Mieście Lubawskim.

Proponowany porządek obrad:

1.    Otwarcie XXVII Sesji Rady Powiatu.
2.    Stwierdzenie quorum.
3.    Powołanie Sekretarza obrad.
4.    Przyjęcie porządku obrad.
5.    Przyjęcie protokołu z XXVI Sesji Rady Powiatu.
6.    Sprawozdanie z prac Zarządu.
7.    Wnioski, interpelacje i zapytania radnych.
8.    Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Nowomiejskiego na lata 2017 – 2034:
a)    zapoznanie się z uchwałą Nr RIO.IV-0120-300/16 Składu Orzekającego RIO w Olsztynie z dnia 21 listopada 2016 r. w sprawie opinii o przedłożonym przez Zarząd Powiatu w Nowym Mieście Lubawskim projekcie Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Nowomiejskiego na lata 2017 – 2034.
b)    podjęcie uchwały.
9.    Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia budżetu powiatu nowomiejskiego na 2017 r.:
a)    odczytanie projektu uchwały budżetowej,
b)    zapoznanie się z uchwałą Nr RIO.IV-0120-299/16 Składu Orzekającego RIO w Olsztynie z dnia 21 listopada 2016 r. w sprawie opinii o przedłożonym przez Zarząd Powiatu w Nowym Mieście Lubawskim projekcie uchwały budżetowej Powiatu Nowomiejskiego na 2017 r.
c)    zapoznanie się z uchwałą Nr RIO.IV-0120-301/16 Składu Orzekającego RIO w Olsztynie z dnia 21 listopada 2016 r. w sprawie opinii o możliwości sfinansowania deficytu budżetowego przedstawionego w projekcie uchwały budżetowej Powiatu Nowomiejskiego na 2017 r.
d)    odczytanie opinii Komisji Bezpieczeństwa i Porządku Starosty Nowomiejskiego,
e)    odczytanie opinii Komisji Budżetowej,
f)    odczytanie stanowiska Zarządu Powiatu w sprawie opinii komisji,
g)    podjęcie uchwały.
10.    Przerwa.
11.    Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały nr XIV/111/2015 Rady Powiatu w Nowym Mieście Lubawskim z dnia 10 grudnia 2015 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Nowomiejskiego na lata 2016 – 2034 ze zmianami.
12.    Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały nr XIV/112/2015 Rady Powiatu w Nowym Mieście Lubawskim z dnia 10 grudnia 2015 r. w sprawie uchwalenia budżetu powiatu nowomiejskiego na 2016 r. ze zmianami.
13.    Podjęcie uchwały w sprawie wprowadzenia zmian w Statucie Domu Pomocy Społecznej w Grodzicznie.  
14.    Podjęcie uchwały w sprawie powierzenia Gminie Kurzętnik zadania z zakresu właściwości powiatu polegającego na założeniu i prowadzeniu publicznej szkoły podstawowej specjalnej.
15.    Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na wynajem lokalu użytkowego nr 102 w budynku administracyjno – biurowym przy ul. Grunwaldzkiej 3 w Nowym Mieście Lubawskim.
16.    Odpowiedzi na wnioski i zapytania radnych.
17.    Sprawy różne.
18.    Zakończenie obrad XXVII Sesji Rady Powiatu.

Przewodniczący Rady Powiatu
 
Kazimierz Wiśniewski

Przed sesją o godz. 13.00 odbędzie się wspólne posiedzenie komisji stałych Rady Powiatu.

piątek, 02 grudzień 2016 07:36

Bezpłatne badania mammograficzne

Napisane przez

Przyjedzie mammobus. Tylko do końca roku mammografia dla kobiet w wieku 40-49 i 70-75 lat w ramach Projektu finansowanego z Funduszy Norweskich!
Mammografia trwa jedynie kilka minut i polega na zrobieniu 4 zdjęć rentgenowskich –  dwóch projekcji każdej piersi. Pozwala na rozpoznanie i wykrycie tzw. zmian bezobjawowych (guzków oraz innych nieprawidłowości w piersi) w bardzo wczesnym etapie rozwoju – wtedy, kiedy nie są one wyczuwalne przez kobietę lub lekarza, co bardzo istotnie zwiększa szansę wyleczenia.
„Mimo, iż mammografia to najskuteczniejsza metoda profilaktyki raka piersi, nadal mniej niż połowa kobiet poddała się bezpłatnemu badaniu w ramach Populacyjnego Programu Wczesnego Wykrywania Raka Piersi – mówi dr Małgorzata Cymerman z LUX MED Diagnostyka - Zachęcamy panie do profilaktyki związanej z rakiem piersi, gdyż jest to najczęściej występujący nowotwór złośliwy wśród Polek.”
Z bezpłatnych badań dla kobiet poza Programem NFZ (w wieku 40-49 oraz 70-75 lat) w mammobusach LUX MED Diagnostyka skorzystało już około 20 tysięcy Polek!
Bezpłatne badania mammograficzne w mammobusie odbędą się: Kurzętnik – 14 grudnia przy Gminnym Centrum Kultury, Kościuszki 17
Bezpłatna mammografia dla pań w wieku 50 – 69 lat
Badanie w ramach Populacyjnego Programu Wczesnego Wykrywania Raka Piersi jest bezpłatne, refundowane kobietom co 2 lata przez Narodowy Fundusz Zdrowia (lub co 12 miesięcy dla kobiet, które w ramach realizacji Programu otrzymały odpowiednie pisemne wskazanie). Nie jest wymagane skierowanie lekarskie.
Bezpłatne badania dla pań w wieku 40 – 49 oraz 70 – 75 lat
Realizowane w ramach projektu finansowanego z Funduszy Norweskich. Wymagane jest skierowanie lekarskie. Szczegóły dotyczące tych badań oraz wzór druku dostępne na stronie internetowej www.fundusze.mammo.pl
Na badania prosimy o wcześniejszą rejestrację pod nr tel. 58 666 2 444 lub na http://www.mammo.pl/formularz. Call Center czynne jest od poniedziałku do soboty.

Pozdrawiam serdecznie,
Agata Jabłonowska
Specjalista ds. Marketingu i PR
LUX MED Diagnostyka, Region Mammografia, ul.Nocznickiego 8a 81-454 Gdynia
m: 607 931 133 e: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

wtorek, 22 listopad 2016 14:38

VII Jarmark Bożonarodzeniowy

Napisane przez

Święta Bożego Narodzenia to czas pełen magii, radości i piękna, spotkań z bliskimi, ale również wspaniała okazja do obdarowania najważniejszych dla nas osób prezentami i upominkami. Wspaniałą okazją na zakupienie upominku „prosto z serca”, poczucia atmosfery zbliżających się świąt będzie VII Jarmark Bożonarodzeniowy, który odbędzie się dnia 18.12.2016 r., w godzinach 10.00-14.00 na Rynku Nowomiejskim. Organizatorem Jarmarku jest Starostwo Powiatowe w Nowym Mieście Lubawskim, Jarmark odbędzie się pod patronatem medialnym Gazety Nowomiejskiej i Telewizji Eltronik, Tygodnika Internetowego.
Jarmark to świetny czas na zaprezentowanie swojej twórczości oraz wyrobów przez rękodzielników, lokalnych producentów żywności, przedsiębiorców, grupy zorganizowane społeczności Powiatu Nowomiejskiego. Serdecznie zapraszamy wszystkie chętne osoby do wystawienia swojego stoiska na VII Jarmarku Bożonarodzeniowym .
W czasie Jarmarku powołane przez organizatorów Jury wybierze najładniejsze stoisko, które otrzyma statuetkę Starosty Nowomiejskiego. W ramach Jarmarku zapewniamy występy na żywo chórów oraz dzieci z MCK w Nowym Mieście Lubawskim z polskimi kolędami i pastorałkami, zdjęcia ze świętym Mikołajem, rozstrzygnięcie Powiatowego Konkursu „Świąteczna bombka i ozdoba choinkowa”, ciepły barszcz z pasztecikami dla zwiedzających, wspólne strojenie choinki przez dzieci ze Starostą Nowomiejskim i Burmistrzem Miasta Nowego Miasta Lubawskiego. Załączamy regulamin oraz kartę zgłoszenia, którą należy przesłać pocztą na adres: Starostwo Powiatowe w Nowym Mieście Lubawskim, ul. Rynek 1, 13-300 Nowe Miasto Lubawskie, faksem pod numer 56 47 24 222 lub drogą mailową na adres: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. w terminie do 13.12.2016 r.

czwartek, 17 listopad 2016 14:22

XXVI Sesja Rady Powiatu

Napisane przez

Na podstawie art. 15 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym  (tj. Dz. U. z 2016 r. poz. 814 z późn. zm.) zwołuję XXVI Sesję Rady Powiatu w Nowym Mieście Lubawskim, która odbędzie się 24 listopada 2016 roku o godzinie 14.00 w sali sesyjnej Urzędu Miejskiego przy ul. Rynek 1 w Nowym Mieście Lubawskim.

Proponowany porządek obrad:

 1. Otwarcie XXVI Sesji Rady Powiatu.
 2. Wręczenie wyróżnień.
 3. Stwierdzenie quorum.
 4. Powołanie Sekretarza obrad.
 5. Przyjęcie porządku obrad.
 6. Przyjęcie protokołu z XXV Sesji Rady Powiatu.
 7. Sprawozdanie z prac Zarządu.
 8. Wnioski, interpelacje i zapytania radnych.
 9. Przerwa.
 10. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały nr XIV/111/2015 Rady Powiatu w Nowym Mieście Lubawskim z dnia 10 grudnia 2015 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Nowomiejskiego na lata 2016 – 2034 ze zmianami.
 11. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały nr XIV/112/2015 Rady Powiatu w Nowym Mieście Lubawskim z dnia 10 grudnia 2015 r. w sprawie uchwalenia budżetu powiatu nowomiejskiego na 2016 r. ze zmianami.
 12. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia Powiatowego programu zapobiegania przestępczości oraz ochrony bezpieczeństwa obywateli i porządku publicznego na lata 2016 – 2026.
 13. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia „Programu Współpracy Powiatu Nowomiejskiego z organizacjami pozarządowymi i podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie”.
 14. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia zasad i trybu przeprowadzania konsultacji społecznych z mieszkańcami Powiatu Nowomiejskiego.
 15. Podjęcie uchwały w sprawie określenia sposobu konsultowania z organizacjami pozarządowymi i innymi uprawionymi podmiotami projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji.
 16. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia zmian do planu finansowego zadań powiatu, realizowanych ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w roku 2016.
 17. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia wysokości opłat za usuwanie pojazdów z dróg i ich przechowywania.
 18. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia rozkładu godzin aptek ogólnodostępnych na terenie Powiatu Nowomiejskiego.
 19. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na wynajem lokalu użytkowego Nr 123 a w budynku administracyjno – biurowym przy ul. Grunwaldzkiej 3 w Nowym Mieście Lubawskim.
 20. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na wynajem lokali użytkowych Nr 108, 111, 114, 117 oraz 119 do 122 w budynku administracyjno – biurowym przy ul. Grunwaldzkiej 3 w Nowym Mieście Lubawskim.
 21. Podjęcie uchwały w sprawie planu kontroli Komisji Rewizyjnej Rady Powiatu w Nowym Mieście Lubawskim na 2017 rok.
 22. Odpowiedzi na wnioski i zapytania radnych.
 23. Sprawy różne.
 24. Zakończenie obrad XXVI Sesji Rady Powiatu.

Przewodniczący Rady Powiatu
Kazimierz Wiśniewski

Przed sesją o godz. 13.00 odbędzie się wspólne posiedzenie komisji stałych Rady Powiatu.

Uchwała Nr 82/394/2016 Zarządu Powiatu w Nowym Mieście Lubawskim z dnia 28 listopada 2016 r.

w sprawie unieważnienia otwartego naboru na partnera do wspólnego przygotowania i realizacji projektu pt. „Centrum Edukacji Technicznej – inteligentna specjalizacja dla potrzeb rynku pracy ”

Na podstawie art. 4 ust. 1 pkt 1 oraz art. 32 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym  (tj. Dz.U. z 2016 r. poz. 814 ze zm.), oraz art.33 ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014-2020 (Dz.U z 2016 r. poz.217)  Zarząd Powiatu w Nowym Mieście Lubawskim uchwala, co następuje:

§ 1. 1 Unieważnia się otwarty nabór partnera do wspólnego przygotowania i realizacji projektu pt. „Centrum Edukacji Technicznej – inteligentna specjalizacja dla potrzeb rynku pracy” w ramach Regionalnego programu Operacyjnego Województwa warmińsko-Mazurskiego, Oś priorytetowa 2: Kadry dla gospodarki, Działanie 2.4: Rozwój kształcenia i szkolenia zawodowego, Poddziałanie 2.4.1: Rozwój kształcenia i szkolenia zawodowego – projekty konkursowe.
2. Ogłoszenie o unieważnieniu naboru stanowi załącznik nr 1 do niniejszej uchwały.
3. Ogłoszenie o unieważnieniu  naboru podlega publikacji  w Biuletynie Informacji Publicznej Starostwa Powiatowego w Nowym Mieście Lubawskim oraz na stronie internetowej Powiatu Nowomiejskiego.
§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Przewodniczącemu Zarządu Powiatu w Nowym Mieście Lubawskim.
§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Załącznik nr 1 do Uchwały Nr 82/394/2016 Zarządu Powiatu w Nowym Mieście Lubawskim z dnia 28 listopada 2016r.

Ogłoszenie o unieważnienia otwartego naboru partnera

- podmiotu spoza sektora finansów publicznych - w celu wspólnego przygotowania
oraz realizacji projektu w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014 -20120 - Oś Priorytetowa 2: Kadry dla gospodarki, Działanie 2.4: Rozwój kształcenia i szkolenia zawodowego, Poddziałanie 2.4.1: Rozwój kształcenia i szkolenia zawodowego - projekty konkursowe; Priorytet inwestycyjny 10iv. Konkurs nr RPWM.02.04.01-IZ.00-28-007/16.

OGŁASZAJĄCY KONKURS:
Powiat Nowomiejski, ul. Rynek 1, 13-300 Nowe Miasto Lubawskie
NIP: 877-146-07-84, REGON: 871118879
e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. , http://www.bip.powiat-nowomiejski.pl

1. INFORMACJA O UNIEWAŻNIENIU  KONKURSU
Powiat Nowomiejski informuje o unieważnieniu otwartego konkursu na nabór partnera – podmiotu spoza sektora finansów publicznych - w celu wspólnego przygotowania oraz realizacji projektu w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego - Oś Priorytetowa 2: Kadry dla gospodarki, Działanie 2.4: Rozwój kształcenia i szkolenia zawodowego, Poddziałanie 2.4.1: Rozwój kształcenia i szkolenia zawodowego - projekty konkursowe; Priorytet inwestycyjny 10iv. Konkurs nr RPWM.02.04.01-IZ.00-28-007/16. Konkurs ogłoszony został na podstawie art. 33 ust. 2 ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014–2020 (j.t. Dz.U. z 2016 r., poz. 217). Zgodnie z pkt.7 ogłoszenia o otwartym konkursie naboru partnera z dnia 7.11.2016 r. postępowanie konkursowe unieważnia się z powodu zmiany koncepcji projektu, w wyniku której wybór partnera jest bezzasadny.

Nowe Miasto Lubawskie, dnia 28 listopada 2016 r.

 


Załącznik nr 1 do Uchwały nr 76/377/2016
Zarządu Powiatu w Nowym Mieście Lubawskim  
z dnia 07 listopada 2016 r.
 
Ogłoszenie o otwartym naborze partnera - podmiotu spoza sektora finansów publicznych - w celu wspólnego przygotowania oraz realizacji projektu w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014 -2020 - Oś Priorytetowa 2: Kadry dla gospodarki, Działanie 2.4: Rozwój kształcenia i szkolenia zawodowego, Poddziałanie 2.4.1: Rozwój kształcenia i szkolenia zawodowego - projekty konkursowe; Priorytet inwestycyjny 10iv. Konkurs nr RPWM.02.04.01-IZ.00-28-007/16.

OGŁASZAJĄCY KONKURS:
Powiat Nowomiejski, ul. Rynek 1, 13-300 Nowe Miasto Lubawskie
NIP: 877-146-07-84, REGON: 871118879
e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. , http://www.bip.powiat-nowomiejski.pl

1. INFORMACJE O KONKURSIE
Powiat Nowomiejski (dalej także „Ogłaszający konkurs”) ogłasza otwarty nabór partnera – podmiotu spoza sektora finansów publicznych - w celu wspólnego przygotowania oraz realizacji projektu w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego - Oś Priorytetowa 2: Kadry dla gospodarki, Działanie 2.4: Rozwój kształcenia i szkolenia zawodowego, Poddziałanie 2.4.1: Rozwój kształcenia i szkolenia zawodowego - projekty konkursowe; Priorytet inwestycyjny 10iv. Konkurs nr RPWM.02.04.01-IZ.00-28-007/16. Konkurs prowadzony jest na podstawie art. 33 ust. 2 ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014–2020 (j.t. Dz.U. z 2016 r., poz. 217).

2. CEL PARTNERSTWA:
Celem partnerstwa jest wspólne opracowanie, aplikowanie o dofinansowanie oraz realizacja projektu, który umożliwi modernizację metod i treści kształcenia w zawodach: ślusarz, operator obrabiarek skrawających, technik informatyk, technik cyfrowych procesów graficznych i technik urządzeń i systemów energetyki odnawialnej oraz szkolenia do zapotrzebowania rynku pracy przy jednoczesnym doposażeniu bazy dydaktycznej oraz wsparciu na rzecz doskonalenia umiejętności i kompetencji zawodowych nauczycieli kształcenia zawodowego oraz instruktorów praktycznej nauki zawodu; oraz przyczyni się do wzmocnienia powiązania systemu kształcenia i szkolenia zawodowego z rynkiem pracy oraz wzrostu jakości systemu szkoleń służącego zwiększeniu zdolności do zatrudnienia uczniów i słuchaczy szkół i placówek kształcenia zawodowego.
W ramach projektu planuje się realizację Modelu III współpracy szkół i placówek prowadzących kształcenie zawodowe z otoczeniem społeczno-gospodarczym;
Model zakłada doposażenie bazy dydaktycznej szkół i placówek prowadzących kształcenie zawodowe przy jednoczesnym:
- zmodernizowaniu/dopasowaniu metod i treści kształcenia i szkolenia do zapotrzebowania rynku pracy w zawodach: ślusarz, operator obrabiarek skrawających, technik informatyk, technik cyfrowych procesów graficznych i technik urządzeń i systemów energetyki odnawialnej na użytek specyficznych zdiagnozowanych potrzeb firm z regionu, szczególnie w obszarach inteligentnych specjalizacji.
Przedmiotowy model zakłada również wsparcie na rzecz doskonalenia umiejętności i kompetencji zawodowych nauczycieli kształcenia zawodowego oraz instruktorów praktycznej nauki zawodu,
(np. kursy kwalifikacyjne lub szkolenia doskonalące w zakresie tematyki związanej z nauczanym zawodem, studia podyplomowe przygotowujące do wykonywania zawodu nauczyciela przedmiotów zawodowych albo obejmujących zakresem tematykę związaną z nauczanym zawodem, programy walidacji i certyfikacji wiedzy, umiejętności i kompetencji niezbędnych w pracy dydaktycznej, nadawanie uprawnień egzaminatora w zawodzie instruktorom praktycznej nauki zawodu na terenie przedsiębiorstw), w tym obligatoryjnie staże lub praktyki w przedsiębiorstwach.

Powiat Nowomiejski będzie pełnił(a) rolę Lidera partnerstwa.

Szczegółowe informacje o Poddziałaniu 2.4.1 dostępne są w dokumentach dotyczących konkursu nr RPWM.02.04.01-IZ.00-28-007/16 ogłoszonego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020, opublikowanych na stronie internetowej: www.rpo.warmia.mazury.pl lub  www.funduszeeuropejskie.gov.pl;.

3. WYMAGANIA / OCZEKIWANIA W STOSUNKU DO PARTNERA
Działalność potencjalnego partnera musi być zgodna z celami partnerstwa;
Partner zadeklaruje wniesienie wkładu w realizację zadań i celu partnerstwa w postaci know–how, zasobów ludzkich, zasobów organizacyjnych i technicznych i/lub finansowych, którymi dysponuje w celu realizacji zadań w projekcie.
Partner musi posiadać udokumentowane doświadczenie w pozyskiwaniu i należytej realizacji projektów współfinansowanych ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego lub innych środków publicznych, realizowanych jako beneficjent (wnioskodawca) lub partner, we współpracy ze szkołami / placówkami oświatowymi prowadzącymi kształcenie zawodowe i/lub ich organami prowadzącymi, w zakresie zbieżnym z celami partnerstwa i projektu;
Partner musi posiadać bardzo dobrą znajomość zagadnień z zakresu realizacji podobnych projektów, w tym w szczególności: Wytycznych w zakresie realizacji przedsięwzięć z udziałem środków Europejskiego Funduszu Społecznego w obszarze edukacji na lata 2014-2020 oraz Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020 oraz innych kluczowych zagadnień związanych z realizacją projektów i działań o przedmiotowym zakresie.

4. PROCEDURA I KRYTERIA WYBORU PARTNERA
Kryteria dostępu:
Do oceny ofert zostaną zakwalifikowane wyłącznie podmioty, które łącznie spełniają następujące wymagania:
1. Prowadzona działalności podmiotu (potencjalnego partnera) jest zgodna z zakresem i celami partnerstwa.
2. Podmiot nie podlega wykluczeniu z możliwości ubiegania się o dofinansowanie m.in. na podstawie: 1) art. 207 ust. 4 ustawy z 21.06.2013 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2013 r. poz. 885); 2) art. 12 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 15 czerwca 2012 r. o skutkach powierzania wykonywania pracy cudzoziemcom przebywającym wbrew przepisom na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. 2012 r. poz. 769); 3) art. 9 ust. 1 pkt 2a ustawy z dnia 28 października 2002 r. o odpowiedzialności podmiotów zbiorowych za czyny zabronione pod groźbą kary (t.j. Dz. U. 2012 r. poz. 768 z późn. zm.) lub z innych powodów.
3. Podmiot nie jest powiązany z Ogłaszającym konkurs w rozumieniu załącznika nr I do rozporządzenia Komisji (UE) nr 651/2014 z dnia 17 czerwca 2014 r. uznającego niektóre rodzaje pomocy za zgodne z rynkiem wewnętrznym w zastosowaniu art. 107 i 108 Traktatu (Dz. Urz. UE L 187 z 26.06.2014, str. 1) oraz Ustawy z dnia 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych (Dz. U. 2000 Nr 94 poz. 1038 z późn. zm.).
4. Podmiot nie zalega z opłacaniem składek wobec Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego oraz nie zalega z opłacaniem podatków i opłat wobec Urzędu Skarbowego.
5. Podmiot posiada przynajmniej 3 (trzy)-letnie udokumentowane doświadczenie w pozyskiwaniu
i należytej realizacji projektów współfinansowanych ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego lub innych środków publicznych, realizowanych jako beneficjent (wnioskodawca) lub partner, we współpracy z szkołami / placówkami oświatowymi prowadzącymi kształcenie zawodowe i/lub ich organami prowadzącymi, w zakresie zbieżnym z założeniami partnerstwa i projektu, w szczególności:
- co najmniej jeden należycie zrealizowany projekt (oferent jako beneficjent/wnioskodawca lub partner), którego uczestnikami były szkoły/placówki oświatowe prowadzące kształcenie zawodowe i/lub ich organy prowadzące, projekt obejmował realizację zadań z obszaru kształcenia zawodowego, a budżet projektu był nie mniejszy niż 1 mln zł;
6. Jeden podmiot może złożyć tylko jedną ofertę.

Kryteria oceny ofert:
1. Okres prowadzenia działalności - w zakresie zgodnym z celami partnerstwa i projektu - w okresie przed terminem składania ofert:
a) od 3 do 5 lat – 5 pkt
b) od  5 do 8 lat – 10 pkt
c) powyżej 8 lat – 15 pkt
2. Doświadczenie w realizacji jako beneficjent (wnioskodawca) lub partner, we współpracy ze szkołami / placówkami oświatowymi prowadzącymi kształcenie zawodowe i/lub ich organami prowadzącymi, w zakresie zbieżnym z celami partnerstwa i projektu:
a) do 2 projektów – 0 pkt
b) od 3 do 5 projektów – 5 pkt
c) od 6 do 10 projektów – 10 pkt
d) 11 i więcej projektów – 15 pkt
3. Doświadczenie w realizacji projektów i/lub usług edukacyjnych w obszarze kształcenia zawodowego nauczycieli:
a) do 2 projektów – 0 pkt
b) od 3 do 5 projektów – 5 pkt
c) od 6 do 10 projektów – 10 pkt
d) 11 i więcej projektów – 15 pkt
4. Posiadanie i wniesienie odpowiedniego wkładu partnera w postaci know–how, potencjału ludzkiego, organizacyjnego i technicznego i/lub finansowego niezbędnego do realizacji proponowanych w projekcie działań – od 0 do 20 pkt.
5. Proponowany rodzaj i zakres merytoryczny działań - w tym działań edukacyjnych w projekcie – od 0 do 20 pkt.
6. Posiadanie wdrożonej i realizowanej certyfikacji/akredytacji/standardu dotyczącego jakości działań Podmiotu świadczącego usługi rozwojowe, które są potwierdzane przez instytucje zewnętrzne i podlegają weryfikacji/kontroli/audytowi, potwierdzone stosownym certyfikatem (5 pkt. za każdy z posiadanych certyfikatów):
a) ISO 9001:2008 i/lub ISO 29990:2010 lub równoważny – 5 pkt,
b) akredytacja kuratora oświaty – 5 pkt,
c) certyfikacja VCC (Vocational Competence Certificate) lub równoważna – 5 pkt,

Kopia dokumentu potwierdzającego posiadanie w/w certyfikatu (-ów) / akredytacji powinna zostać dołączona do oferty.

5. SPOSÓB PRZYGOTOWANIA I ZŁOŻENIA OFERTY
Podmiot ubiegający się o wybór w procedurze konkursowej jest zobowiązany złożyć następujące dokumenty (w formie oryginału lub kopii potwierdzonej „za zgodność z oryginałem”):
1. Wypełniony „Formularza oferty” – wyłącznie w oryginale – zgodny co do treści z wzorem dołączonym do ogłoszenia.
2. Aktualny odpis z właściwego rejestru (np. KRS) lub wyciąg z właściwej ewidencji (np. CEIDG) lub inny dokument potwierdzający formę organizacyjno–prawną podmiotu, osoby uprawnione do reprezentowania i zasady reprezentacji podmiotu.
3. Oświadczenie, że podmiot składający ofertę nie podlega wykluczeniu z możliwości ubiegania się o dofinansowanie m.in. na podstawie: 1) art. 207 ust. 4 ustawy z 21.06.2013 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2013 r. poz. 885); 2) art. 12 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 15 czerwca 2012 r. o skutkach powierzania wykonywania pracy cudzoziemcom przebywającym wbrew przepisom na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. 2012 r. poz. 769); 3) art. 9 ust. 1 pkt 2a ustawy z dnia 28 października 2002 r. o odpowiedzialności podmiotów zbiorowych za czyny zabronione pod groźbą kary (t.j. Dz. U. 2012 r. poz. 768 z późn. zm.) lub z innych powodów.
4. Oświadczenie, że podmiot nie jest powiązany z Ogłaszającym konkurs w rozumieniu załącznika nr I do rozporządzenia Komisji (UE) nr 651/2014 z dnia 17 czerwca 2014 r. uznającego niektóre rodzaje pomocy za zgodne z rynkiem wewnętrznym w zastosowaniu art. 107 i 108 Traktatu (Dz. Urz. UE L 187 z 26.06.2014, str. 1) oraz Ustawy z dnia 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych (Dz. U. 2000 Nr 94 poz. 1038 z późn. zm.).
5. Oświadczenie, że żadna z osób reprezentujących podmiot nie była prawomocnie skazana za przestępstwa określone w art. 229 lub art. 230a ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. Kodeks karny (Dz. U. z 1997 r, Nr 88, poz. 553 z późn. zm.).
6. Aktualne zaświadczenie właściwego oddziału ZUS lub KRUS potwierdzające, że podmiot nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenie zdrowotne i społeczne.
7. Aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika US potwierdzającego, że podmiot nie zalega z opłacaniem podatków i opłat.
8. Oświadczenie podmiotu składającego ofertę o gotowości wniesienia i/lub partycypacji we wniesieniu wkładu własnego zgodnie z zasadami określonymi w dokumentach programowych.
9. Inne dokumenty, oświadczenia i informacje wymagane lub mogące mieć znaczenie w sprawie.

6. TERMIN, MIEJSCE I SPOSÓB SKŁADANIA OFERT oraz WYBÓR OFERTY:
1. Ofertę wraz z załącznikami należy złożyć w formie pisemnej, w języku polskim, wg. wzoru „FORMULARZA OFERTY” załączonego do niniejszego ogłoszenia.
2. Oferta powinna zawierać wszystkie informacje zgodnie z wymaganiami ogłaszającego wobec partnera i zakresu oferty określone w niniejszym ogłoszeniu.
3. Oferta oraz wszystkie oświadczenia składane w ramach konkursu powinny być podpisane przez osobę/osoby upoważnioną/-e do reprezentowania podmiotu, zgodnie z zasadami reprezentacji podmiotu lub na podstawie pełnomocnictwa (wówczas oryginał pełnomocnictwa należy dołączyć do oferty).
4. Oferta powinna być podpisana w sposób umożliwiający identyfikację osoby składającej podpis (np. czytelny podpis składający się z pełnego imienia i nazwiska lub podpis tzw. „nieczytelny” opatrzony pieczęcią imienną).
5. Ofertę wraz z załącznikami należy złożyć (osobiście lub korespondencyjnie) w zamkniętej kopercie z oznaczeniem podmiotu oraz opisem: „Oferta w konkursie na wybór partnera do projektu w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego - Oś Priorytetowa 2, Poddziałanie 2.4.1 - Konkurs nr RPWM.02.04.01-IZ.00-28-007/16.”, na adres Ogłaszającego konkurs: Powiat Nowomiejski, ul. Rynek 1, 13-300 Nowe Miasto Lubawskie pok. nr 16 .
6. Termin na składanie ofert - Ofertę należy złożyć w terminie do dnia  28.11.2016 r., do godz. 9.00. Decyduje data wpływu oferty do ogłaszającego konkurs. Oferty, które wpłyną po terminie nie będą rozpatrywane.
7. Po upływie terminu składania ofert, Komisja Konkursowa dokona ich otwarcia, następnie przeprowadzi czynności badania i oceny złożonych ofert w celu wyboru oferty najkorzystniejszej.
8. Spośród ocenionych ofert jako najkorzystniejsza wybrana zostanie oferta, która spełniała wszystkie wymogi formalne i uzyskała najwyższą liczbę punktów w poszczególnych kryteriach oceny ofert przyznanych przez członków Komisji Konkursowej.
9. Ogłaszający zastrzega sobie prawo do wyboru jednego lub więcej niż jednego Partnera spośród oferentów z najwyższą ilością punktów uzyskanych w kryteriach oceny ofert.
10. Wybranemu Podmiotowi/Podmiotom Ogłaszający konkurs zaproponuje zawarcie umowy partnerskiej, która w sposób szczegółowy określi podział zadań i obowiązków pomiędzy partnerami oraz precyzyjne zasady zarządzania finansami, w tym przepływy finansowe i rozliczanie środków partnerstwa, a także sposób rozwiązywania sporów oraz odpowiedzialności/konsekwencji (w tym finansowych) na wypadek niewywiązania się przez partnerów z umowy lub porozumienia oraz innych kluczowych kwestii związanych z realizacją projektu zgodnie z wymaganiami dokumentacji konkursowej.
11. W sytuacji niewyrażenia zgody na zawarcie umowy na warunkach określonych przez ogłaszającego konkurs w propozycji umowy partnerskiej przez wybranego partnera, ogłaszający konkurs zastrzega sobie prawo do wyboru partnera spośród pozostałych podmiotów, które złożyły oferty w niniejszym konkursie i uzyskały kolejne lokaty na liście rankingowej lub odstąpienia od partnerstwa.
12. W przypadku przyjęcia projektu do realizacji, przed dniem zawarcia umowy o dofinansowanie projektu pomiędzy Liderem (Beneficjentem) a IOK/IP zostanie podpisana umowa partnerska pomiędzy Liderem (Ogłaszającym konkurs) a Partnerem/Partnerami, o której mowa powyżej w pkt. 10 i 11.
13. Oferenci, którzy złożą oferty niezwłocznie zostaną powiadomieni o wynikach konkursu za pośrednictwem poczty elektronicznej. Informacja o wynikach konkursu zostanie także opublikowana na stronie internetowej i/lub stronie BIP ogłaszającego konkurs.
Dane osób do kontaktu w sprawie niniejszego konkursu:   
w sprawach formalnych – Jolanta Domżalska, tel. 56 4724230 lub 56 4742221, e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
w sprawach merytorycznych – Anna Faltynowska, tel. 515131912, e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

7. DODATKOWE INFORMACJE:
1. Ogłaszający zastrzega sobie prawo do negocjowania zakresu i warunków realizacji projektu, rozstrzygnięcia niniejszego konkursu bez wyboru żadnego z oferentów / partnerów oraz unieważnienia konkursu w każdej chwili bez podania przyczyn.

Nowe Miasto Lubawskie, dnia 7 listopada 2016 r.

Uprzejmie informuję, że 28 listopada 2016 r. o godz. 13.00 w sali sesyjnej Urzędu Miejskiego odbędzie się posiedzenie Komisji Rolnictwa, Ochrony Środowiska i Przyrody Rady Powiatu w Nowym Mieście Lubawskim.


Proponowany porządek obrad:


1. Otwarcie obrad:
- powitanie gości,
- stwierdzenie quorum,
- przyjęcie porządku obrad.
2. Stan obsługi wniosków w ramach działania „Modernizacja gospodarstw rolnych w ramach PROW 2014 – 2010 oraz planowane terminy kolejnych naborów w ramach działań PROW 2014 – 2020 – temat przedstawi przedstawiciel Warmińsko – Mazurskiego Oddziału Regionalnego ARiMR w Olsztynie.
3. Informacja na temat stanu obsługi spraw z kampanii 2016 oraz sprawy związane ze zmianą przepisów w zakresie identyfikacji i rejestracji zwierząt z działalnością Nowomiejskiego Biura Powiatowego ARiMR – temat przedstawi Kierownik Nowomiejskiego Biura Powiatowego ARiMR pan Marek Romanowski.
4. Działanie Powiatowego Inspektoratu Weterynarii w 2016 roku, ze szczególnym uwzględnieniem tematyki związanej z ASF – informację przedstawi Powiatowy Lekarz Weterynarii pan Jan B. Liedtke.  
5. Dyskusja.
6. Zakończenie obrad.

Przewodniczący Komisji
Adam Głowacki

środa, 02 listopad 2016 14:01

Ogólnopolska akcja "Mamy Niepodległą"

Napisane przez

Z okazji zbliżającego się Święta Niepodległości Muzeum Józefa Piłsudskiego przygotowało ogólnopolską akcję "Mamy Niepodległą!". Celem akcji jest wysyłanie (darmowych!) okolicznościowych kartek z życzeniami radosnego święta. Do wydarzenia przyłączyły się 4 stowarzyszenia z naszego regionu oraz nowomiejska Poczta Polska, które dn. 4 listopada 2016 r. w godz. 10.00 - 15.00 organizują akcję na Rynku w Nowym Mieście Lubawskim. Na specjalnym stosiku wolontariusze będą wydawali kartki oraz znaczki, które po zaadresowaniu będą wrzucane do przygotowanej skrzynki pocztowej.

Ewelina Dąbrowska
koordynator akcji w Nowym Mieście Lubawskim
Stowarzyszenie Reduta Tradycji i Historii Ziemi Lubawskiej

 

piątek, 21 październik 2016 11:35

Czad – cichy zabójca!

Napisane przez

Rozpoczął się sezon grzewczy 2016/2017. W tym czasie eksploatujemy intensywniej urządzenia grzewcze  i nasilają się przypadki zatruć osób tlenkiem węgla (czadem). Przyczynami tragedii są zazwyczaj: zaniedbanie, niewiedza, niewłaściwe korzystanie z urządzeń grzewczych, czy wadliwa instalacja odprowadzania spalin.
TYDZIEŃ INFORMACYJNY „CZAD – CICHY ZABÓJCA”– 24-30.10.2016 r.
Uruchomienie bezpłatnej infolinii w Tygodniu informacyjnym pod dedykowanym nr 800 165 320 w godz. 8.00-14.00, gdzie będzie można uzyskać informacje na temat zasad właściwego eksploatowania urządzeń grzewczych.  Dyżurny WCZK Wojewody Warmińsko - Mazurskiego zapisze nr telefonu interesanta i przekaże go wraz z treścią pytania do wł. specjalisty z Komendy Wojewódzkiej Państwowej Straży Pożarnej w Olsztynie lub Wojewódzkiego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego w Olsztynie, który następnie oddzwoni i udzieli informacji zainteresowanemu.

OSTRZEGAMY!
Każdego roku z powodu zatrucia tlenkiem węgla, potocznie zwanego czadem, ginie kilkadziesiąt osób. Bardzo często nie ma to związku z powstaniem pożaru, a wynika jedynie z niewłaściwej eksploatacji budynku i znajdujących się w nich urządzeń i instalacji grzewczych.

PRZYPOMINAMY!
Przepisy zobowiązują do czyszczenia kominów! Art. 62 ust. 1 pkt 1c ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (t.j. Dz. U. z 2013 r. poz. 1409 ze zm.) zobowiązuje właścicieli i zarządców obiektów budowlanych, w tym bloków mieszkalnych i domów jednorodzinnych do okresowej kontroli, co najmniej raz w roku stanu technicznego  instalacji gazowych oraz przewodów kominowych (dymowych, spalinowych i wentylacyjnych).

RADZIMY!
Skąd się bierze czad i dlaczego jest tak niebezpieczny?
Tlenek węgla powstaje podczas procesu niepełnego spalania materiałów palnych, w tym paliw, które występuje przy niedostatku tlenu w otaczającej atmosferze.
Niebezpieczeństwo zaczadzenia wynika z faktu, że tlenek węgla:
•    jest gazem niewyczuwalnym zmysłami człowieka (bezwonny, bezbarwny i pozbawiony smaku),
•    blokuje dostęp tlenu do organizmu, poprzez zajmowanie jego miejsca w czerwonych ciałkach krwi, powodując przy długotrwałym narażeniu (w większych dawkach) śmierć przez uduszenie.

Co jest główną przyczyną zaczadzeń?
Głównym źródłem zatruć w budynkach mieszkalnych jest niesprawność przewodów kominowych: wentylacyjnych, spalinowych i dymowych.

Wadliwe działanie wspomnianych przewodów może wynikać z:
•    ich nieszczelności,
•    braku konserwacji, w tym czyszczenia,
•    wad konstrukcyjnych,
•    niedostosowania istniejącego systemu wentylacji do standardów szczelności stosowanych okien i drzwi, w związku z wymianą starych okien i drzwi na nowe.
Powyższe może prowadzić do niedrożności przewodów, braku ciągu, a nawet do powstawania zjawiska ciągu wstecznego, polegającego na tym, że dym zamiast wydostawać się przewodem kominowym na zewnątrz, cofa się z powrotem do pomieszczenia.

Co zrobić, aby uniknąć zaczadzenia?

W celu uniknięcia zaczadzenia należy:
•    przeprowadzać kontrole techniczne, w tym sprawdzanie szczelności przewodów kominowych, ich systematyczne czyszczenie oraz sprawdzanie występowania dostatecznego ciągu powietrza,
•    użytkować sprawne techniczne urządzenia, w których odbywa się proces spalania, zgodnie  z instrukcją producenta,
•    stosować urządzenia posiadające stosowne dopuszczenia w zakresie wprowadzenia do obrotu; w sytuacjach wątpliwych należy żądać okazania wystawionej przez producenta lub importera urządzenia tzw. deklaracji zgodności, tj. dokumentu zawierającego informacje o specyfikacji technicznej oraz przeznaczeniu i zakresie stosowania danego urządzenia,
•    nie zaklejać i nie zasłaniać w inny sposób kratek wentylacyjnych,
•    w przypadku wymiany okien na nowe, sprawdzić poprawność działania wentylacji, ponieważ nowe okna są najczęściej o wiele bardziej szczelne w stosunku do wcześniej stosowanych w budynku i mogą pogarszać wentylację,
•    systematycznie sprawdzać ciąg powietrza, np. poprzez przykładanie kartki papieru do otworu bądź kratki wentylacyjnej; jeśli nic nie zakłóca wentylacji, kartka powinna przywrzeć do wyżej wspomnianego otworu lub kratki,
•    często wietrzyć pomieszczenie, w których odbywa się proces spalania (kuchnie, łazienki wyposażone w termy gazowe), a najlepiej zapewnić, nawet niewielkie, rozszczelnienie okien,
•    nie bagatelizować objawów duszności, bólów i zawrotów głowy, nudności, wymiotów, oszołomienia, osłabienia, przyspieszenia czynności serca i oddychania, gdyż mogą być sygnałem, że ulegamy zatruciu czadem; w takiej sytuacji należy natychmiast przewietrzyć pomieszczenie, w którym się znajdujemy i zasięgnąć porady lekarskiej.

W trosce o własne bezpieczeństwo, warto rozważyć zamontowanie w domu czujek dymu i gazu. Koszt zamontowania takich czujek jest niewspółmiernie niski do korzyści, jakie daje zastosowanie tego typu urządzeń (łącznie z uratowaniem najwyższej wartości, jaką jest nasze życie).

Jak pomóc przy zatruciu tlenkiem węgla?

W przypadku zatrucia tlenkiem węgla należy:
•    zapewnić dopływ świeżego czystego powietrza; w skrajnych przypadkach wybijając szyby w oknie,
•    wynieść osobę poszkodowaną w bezpieczne miejsce, jeśli nie stanowi to zagrożenia dla zdrowia osoby ratującej; w przypadku istnienia takiego zagrożenia pozostawić przeprowadzenie akcji służbom ratowniczym,
•    wezwać służby ratownicze (pogotowie ratunkowe, PSP),
•    jak najszybciej podać tlen,
•    jeżeli osoba poszkodowana nie oddycha, ma zatrzymaną akcję serca, należy natychmiast zastosować sztuczne oddychanie np.  metodą usta - usta oraz masaż serca,
•    nie wolno wpadać w panikę, kiedy znajdziemy dziecko lub dorosłego z objawami zaburzenia świadomości w kuchni, łazience lub garażu; należy jak najszybciej przystąpić do udzielania pierwszej pomocy.

Zadbaj o warunki do ewakuacji na wypadek pożaru:

•    nie stosuj krat w drzwiach i oknach, na klatkach schodowych i przejściach między nimi oraz wyjściach na dach - krata utrudni ewakuację podczas pożaru oraz wydłuży czas oczekiwania na pomoc strażaków; jeżeli musisz, zakładaj kraty, które można otworzyć od wewnątrz. Klucz przechowuj w miejscu, znanym wszystkim domownikom; pamiętaj, że podczas pożaru może to być jedyna droga ewakuacji,
•    nie zastawiaj sprzętami korytarzy i dojść do mieszkań – może to utrudnić ewakuację oraz dojście ratowników.

W zakresie posługiwania się ogniem otwartym:

•    dopilnuj, by dzieci nie bawiły się ogniem, materiałami pirotechnicznymi czy urządzeniami elektrycznymi, nigdy nie pozostawiaj małoletnich dzieci bez opieki,
•    nie pal śmieci w śmietnikach i nie dopuść do zaprószenia ognia w zsypie,
•    nie pal papierosów w łóżku - ludzie giną nie tylko w pożarach obejmujących całe mieszkanie; zdarza się, że zaprószenie ognia niedopałkiem papierosa po zaśnięciu, prowadzi do śmiertelnego zatrucia,
•    nie zapalaj świec w pobliżu materiałów łatwo zapalnych,
•    nie pozostawiaj włączonej kuchenki bez dozoru - odparowanie wody z garnka może doprowadzić do zwęglenia pozostałości, zapalenia ich i silnego zadymienia mieszkania, szczególnie niebezpiecznego dla śpiących osób; przypadkowe wygaszenie kuchenki podczas gotowania może również doprowadzić do ulatniania się gazu i jego wybuchu,
•    przestrzegaj zakazu używania wyrobów pirotechnicznych w pomieszczeniach,
•    przestrzegaj instrukcji obsługi wyrobów pirotechnicznych,
•    przestrzegaj wymagań prawa lokalnego w zakresie stosowania wyrobów pirotechnicznych,
•    wyposaż mieszkanie w gaśnicę proszkową, minimum 2-kilogramową; taką gaśnicą będziesz mógł bezpiecznie gasić palące się urządzenia elektryczne pod napięciem,
•    wyposaż mieszkanie w autonomiczną czujkę pożarową, alarmującą o powstaniu dymu (podczas każdego pożaru wydzielają się duże ilości dymu).

Gdy opuszczasz mieszkanie:

•    sprawdź czy zostały wyłączone wszystkie odbiorniki prądu i gazu,
•    przed opuszczeniem domu na dłuższy czas odłącz zasilanie prądem elektrycznym oraz zakręć zawory wody i gazu,
•    u sąsiadów pozostaw informację, gdzie będziesz przebywać.Gdy powstanie pożar:

•    zadzwoń do straży pożarnej pod numer - 998 lub z telefonu komórkowego 112
•    staraj się zejść na piętro poniżej palącego się mieszkania lub wyjść na zewnątrz budynku - pamiętaj - dym unosi się do góry, nie wolno zjeżdżać windami, nie należy otwierać drzwi, przez które wydobywa się dym, gdyż dostarczenie większej ilości tlenu może spowodować szybki rozwój pożaru i płomienie mogą nas poparzyć,
•    jeżeli nie możesz opuścić mieszkania, nie otwieraj drzwi prowadzących na korytarz, uszczelnij je, wzywaj krzykiem pomocy, wykonuj polecenia strażaków,
•    nie gaś wodą urządzeń elektrycznych, grozi to porażeniem prądem; staraj się wyciągnąć z gniazdka przewód zasilający (np. drewnianym kijem od szczotki), można wykręcić bezpieczniki by odłączyć dopływ prądu do mieszkania,
•    powiadom o zagrożeniu sąsiadów,
•    nie wdychaj dymu - zasłoń usta mokrą tkaniną; jeżeli to możliwe - zmocz swoje ubranie lub owiń ciało mokrą grubą tkaniną z naturalnych materiałów (z lnu, wełny, bawełny itp.).

Gdy poczujesz gaz:

•    zawiadom jak najszybciej pogotowie gazowe i administrację,
•    powiadom sąsiadów,
•    nie włączaj światła ani żadnych urządzeń elektrycznych,
•    nie zapalaj zapałek czy zapalniczek,
•    zamknij zawór gazu w mieszkaniu,
•    otwórz szeroko okno,
•    wyjdź na zewnątrz budynku.


Numer alarmowy - 112
Straż pożarna - 998
Pogotowie gazowe - 992

PAMIĘTAJMY!

Od stosowania się do powyższych rad może zależeć nasze zdrowie i życie oraz zdrowie i życie naszych bliskich. A wystarczy jedynie odrobina przezorności.

Opracowano na podstawie informacji zamieszczonych przez Biuro Rozpoznawania Zagrożeń Komendy Głównej Państwowej Straży Pożarnej w Warszawie.

 

ZADBAJ O BEZPIECZEŃSTWO TWOJE I TWOICH NAJBLIŻSZYCH!

Pamiętaj!

•    Sprawdź stan techniczny wszelkiego rodzaju urządzeń służących do ogrzewania pomieszczeń lub wody, a przede wszystkim urządzeń gazowych! Zadbaj o  dokonanie okresowego przeglądu komina!

•    Zapewniaj dopływ odpowiedniej ilości powietrza, w tym szczególnie do kotłowni oraz do łazienek, kuchni i innych pomieszczeń, w których znajdują się urządzenia opalane paliwem gazowym!

•    Sprawdź drożność instalacji wentylacyjnej oraz stan przewodów odprowadzających spaliny. Nie zatykaj otworów wentylacyjnych i napływowych powietrza, kratek wentylacyjnych i otworów w drzwiach!

•    Nie ogrzewaj pomieszczeń mieszkalnych kuchenką gazową!

•    Zadbaj o wymianę, bądź naprawę przez osoby posiadające odpowiednie uprawnienia, niesprawnych urządzeń grzewczych!

Uważaj!

•    Jeśli masz szczelne okna, niebezpieczeństwo związane z niewłaściwą wentylacją jest szczególnie groźne.

•    Jeśli masz jakiekolwiek wątpliwości zwróć się natychmiast do właściciela bądź zarządcy budynku – to on jest odpowiedzialny za jego bezpieczne użytkowanie.

•    Możesz zamontować czujnik tlenku węgla w pomieszczeniach, których użytkowane są urządzenia gazowe służące do podgrzewania wody i/lub ogrzewania pomieszczeń.

Nie lekceważ zagrożenia!

czwartek, 20 październik 2016 15:05

XXV Sesja Rady Powiatu

Napisane przez

Na podstawie art. 15 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym  (tj. Dz. U. z 2016 r. poz. 814 z późn. zm.) zwołuję XXV Sesję Rady Powiatu w Nowym Mieście Lubawskim, która odbędzie się 27 października 2016 roku o godzinie 14.00 w sali sesyjnej Urzędu Miejskiego przy ul. Rynek 1 w Nowym Mieście Lubawskim.

Proponowany porządek obrad:

 1. Otwarcie XXV Sesji Rady Powiatu.
 2. Stwierdzenie quorum.
 3. Powołanie Sekretarza obrad.
 4. Przyjęcie porządku obrad.
 5. Przyjęcie protokołu z XXIV Sesji Rady Powiatu.
 6. Sprawozdanie z prac Zarządu.
 7. Wnioski, interpelacje i zapytania radnych.
 8. Informacja o stanie realizacji zadań oświatowych Powiatu Nowomiejskiego w roku szkolnym 2015/2016.
 9. Założenia do budżetu na 2017 r.
 10. Informacja na temat analizy oświadczeń majątkowych.
 11. Sprawozdanie z realizacji planu kontroli Komisji Rewizyjnej za okres od 01 stycznia 2016 r. do 30 czerwca 2016 r.
 12. Przerwa.
 13. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały nr XIV/111/2015 Rady Powiatu w Nowym Mieście Lubawskim z dnia 10 grudnia 2015 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Nowomiejskiego na lata 2016 – 2034 ze zmianami.
 14. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały nr XIV/112/2015 Rady Powiatu w Nowym Mieście Lubawskim z dnia 10 grudnia 2015 r. w sprawie uchwalenia budżetu powiatu nowomiejskiego na 2016 r. ze zmianami.
 15. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia przystąpienia do realizacji projektu pt: „The Many Faces of Water – a holistic approach to the vital element of life”.
 16. Podjęcie uchwały w sprawie oddania w najem DANDIETE Poradni Dietetycznej dr Danuta Rochon – Szmejchel lokalu użytkowego w budynku administracyjno – biurowym przy ul. Grunwaldzkiej 3 w Nowym Mieście Lubawskim.
 17. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na użyczenie części  nieruchomości gruntowych położonych w miejscowości Chrośle, będących własnością Powiatu Nowomiejskiego.
 18. Podjęcie uchwały w sprawie oddania w najem NZOZ Ośrodek Terapii Uzależnień i Współuzależnienia lokali użytkowych w budynku administracyjno-biurowym przy ul. Grunwaldzkiej 3 w Nowym Mieście Lubawskim.
 19. Odpowiedzi na wnioski i zapytania radnych.
 20. Sprawy różne.
 21. Zakończenie obrad XXV Sesji Rady Powiatu.


Przewodniczący Rady Powiatu
Kazimierz Wiśniewski

Przed sesją o godz. 13.00 odbędzie się wspólne posiedzenie komisji stałych Rady Powiatu.

Strona 1 z 4