Aktualności_1

Aktualności_1

środa, 17 maj 2017 09:11

Inauguracja projektu "Młodzi Wędkarze"

Napisane przez

W Zespole Szkół im. Władysława Jagiełły w Kurzętniku zainaugurowano projekt „Młodzi Wędkarze”. Projekt realizowany jest w ramach działań prewencyjnych przez Państwową Straż Rybacką w Olsztynie i obejmuje przede wszystkim zajęcia edukacyjne dla młodzieży szkolnej w wieku powyżej 14 lat. Ma na celu ułatwienie młodym osobom dostępu do uzyskania karty wędkarskiej, niezbędnej do uprawiania amatorskiego połowu ryb w wodach śródlądowych. Działania będą nakierowane szczególnie na tereny wiejskie, gdzie rzadko stowarzyszenia wędkarskie prowadzą szkółki ekologiczno-wędkarskie dla dzieci, brak jest możliwości uprawiania wędkarskiego sportu  wyczynowego, czy nawet zdobycia specjalistycznej wiedzy z zakresu ustawy o rybactwie, umożliwiającej zdobycie uprawnień do wędkowania. Wędkarstwo jest formą aktywnego spędzania wolnego czasu, dla uprawiania której szczególnie  dobre warunki występują w naszym województwie. Może ono kształtować wśród młodzieży podstawy zrozumienia i poszanowania przyrody, właściwe zachowania etyczne, umiejętność zdrowej rywalizacji, a poprzez uczestnictwo w stowarzyszeniach i organizacjach pozarządowych także budowanie świadomości obywatelskiej. Patronat Honorowy nad akcją sprawuje Wojewoda Warmińsko-Mazurski, zaś partnerami są: Polski Związek Wędkarski, Kuratorium Oświaty w Olsztynie oraz Starostwa Powiatowe, które są urzędami wydającymi karty wędkarskie. 16 maja 2017 r. Zespół Szkół im. Władysława Jagiełły w Kurzętniku, który jako pierwszy w naszym powiecie przystąpił do projektu, zorganizował w jego ramach stosowne zajęcia dla młodzieży. Impreza, pomyślana jako skromne, robocze warsztaty za sprawą dyrektora szkoły: Pani Krystyny Wójcik-Wiśniewskiej oraz nauczyciela: Pana Jacka Rydla nabrała dużego rozmachu. Część oficjalną zaszczycił obecnością Pan Krzysztof Marek Nowacki – Warmińsko-Mazurski Kurator Oświaty. Udział wzięli ponadto: Pan Szczepan Worobiej – Komendant Wojewódzki Państwowej Straży Rybackiej w Olsztynie, Pani Katarzyna Trzaskalska – Wicestarosta Nowomiejski, Pan Józef Światkowski – Komendant Posterunku PSR w Nowym Mieście Lubawskim, Pan Adam Zapałowski – Prezes Rejonu PZW w Nowym Mieście Lubawskim oraz dyrektorzy placówek oświatowych w powiecie. Po akademii z częścią artystyczną, w tym odegraną przez dzieci scenką proekologiczną i prezentacją ciekawych, a mniej znanych gatunków ryb dorzecza Drwęcy, przeprowadzoną przez Krzysztofa Puwalskiego ze Starostwa Powiatowego, odbyły się zajęcia praktyczne. Strażnicy PSR i przedstawiciel PZW zapoznali chętną do wędkowania młodzież z zasadami połowu i ochrony ryb, podstawami etyki wędkarskiej i warunkami odpowiedniego zachowania się nad wodą. Po zakończonych warsztatach młodzież mogła spróbować zdać egzamin państwowy na kartę wędkarską. Wszyscy uczestnicy pozytywnie zaliczyli test i otrzymają upragnioną kartę wędkarską. Za wykazanie się szczególną wiedzą i zdobycie kompletu punków z niełatwego testu egzaminacyjnego nagrody w postaci wędek otrzymali od Starostwa: Agata Kozłowska, Marcin Jabłoński i Filip Jabłoński. Podobne zajęcia odbywać się będą w formule ciągłej również w innych szkołach. Pozwoli to na wypromowanie wśród młodzieży alternatywnych form spędzania wolnego czasu, opartych na aktywności i kontakcie z przyrodą, które skutecznie odciągają od bezczynności i frustracji, rodzącej zachowania patologiczne. Organizatorzy serdecznie zapraszają chętną młodzież do włączania się do akcji. Przypominają również o działającej przy Kole PZW w Nowym Mieście Lubawskim szkółce ekologiczno-wędkarskiej, która zapewnia możliwość nieodpłatnego uczestnictwa w atrakcyjnych zajęciach i imprezach sportowych.

Krzysztof Puwalski

W ramach Obchodów XIX Warmińsko-Mazurskich Dni Rodziny Starostwo Powiatowe w Nowym Mieście Lubawskim już po raz kolejny zorganizowało konkurs dla młodzieży „Ośmiu Wspaniałych Powiatu Nowomiejskiego”, którego celem jest promowanie pozytywnych zachowań, działań, postaw młodzieży oraz upowszechnianie młodzieżowego wolontariatu. Do konkursu mogli być zgłaszani nastolatkowie w wieku 14-19 lat. Kapituła powołana przez Starostę Nowomiejskiego spotkała się 15 maja 2017 roku na przesłuchaniach kandydatów.  Jury przy ocenianiu kandydatów brało pod uwagę konsekwentną pomoc kolegom i koleżankom, osobom potrzebującym, podejmowanie działań prospołecznych i zachęcanie rówieśników do współpracy. Członkowie kapituły wysoko oceniali osoby, które reprezentują Powiat nowomiejski w konkursach, olimpiadach, natomiast najwyżej aktywne działanie w wolontariacie. Kapituła składająca się Wicestarosty Katarzyny Trzaskalskiej, Redaktora Gazety Nowomiejskiej Ryszarda S. Ulatowskiego, dr Andrzeja Koreckiego, Naczelnika Wydziału Oświaty, Kultury i Promocji Barbary Orłowskiej spośród wszystkich zgłoszonych kandydatur wyłoniło „Ośmiu Wspaniałych Powiatu Nowomiejskiego”, w tym jednego z największą ilością otrzymanych punktów. Ogłoszenie wyników oraz wręczenie nagród nastąpi 11 czerwca 2017 r. w Zespole Szkół Zawodowych w Kurzętniku  podczas „Targów- Smaki Wakacji”.

 

środa, 10 maj 2017 10:12

X edycja konkursu „Las bez tajemnic”

Napisane przez

9 maja 2017 w Leśniczówce Grabiny odbyła się X, jubileuszowa edycja konkursu „Las bez tajemnic”. Impreza adresowana jest do uczniów szkół podstawowych z terenu powiatów nowomiejskiego i brodnickiego. Organizatorem głównym jest Szkoła Podstawowa w Lipinkach, zaś partnerami: Lasy Państwowe, w szczególności Nadleśnictwo Brodnica, Starostwo Powiatowe w Nowym Mieście Lubawskim, Starostwo Powiatowe w Brodnicy, Urząd Gminy w Biskupcu oraz lokalne koła Polskiego Związku Łowieckiego. Konkurs ten, rozgrywany na szczeblu powiatowym, zyskał już wielkie uznanie, czego dowodem jest liczba uczestniczących szkół, która była ograniczona możliwościami miejsca do 22, a zgłoszeń było znacznie więcej. Tegoroczne zmagania przebiegały pod hasłem ochrony wędrownych ptaków.
Od godz. 10.00 leśniczówka w Grabinach gościła uczestników na ścieżce przyrodniczo-leśnej, we wiacie Jarzębinka. Spotkanie było od początku wyjątkowe nie tylko za sprawą swojej okrągłej rocznicy, lecz również nietypowej dla tej pory roku aury. Mimo świeżej zieleni dookoła temperatura była raczej zimowa, a przez dużą część konkursu prószył śnieg. Uczestnicy jednak dzielni znieśli te niedogodności, wspomagani gorącą  herbatą.
Po oficjalnym przywitaniu gości przez gospodarza miejsca, Nadleśniczego Nadleśnictwa Brodnica Pana Henryka Kapustę przystąpiono do części konkursowej. Drużyny miały do wykonania niełatwe zadania: po pierwsze rozwiązanie dość trudnego testu wiedzy z zakresu leśnictwa, łowiectwa i ochrony przyrody, po drugie – wykonanie zadań wymagających wiedzy o wędrówkach ptaków. Następnie ocenie poddano wykonane wcześniej prezentacje multimedialne. Komisja konkursowa miała sporo pracy z oceną pracy uczniów, lecz wielką satysfakcję sprawiał prezentowany poziom wiedzy, który trzeba ocenić jako wyjątkowo wysoki. Takiego zasobu informacji o lesie, leśnictwie i przyrodzie mogłaby pozazdrościć większość naszego dorosłego społeczeństwa.
Tradycją tego konkursu jest jego luźna, piknikowa atmosfera. To chyba właśnie ona przyciąga do Grabin z roku na rok rosnącą liczbę szkół. Tym razem również organizatorzy nie zawiedli: był obfity poczęstunek: grochówka, potrawy z grilla i ogniska oraz oczywiście napoje i słodycze. O łowiecką atmosferę zadbali sygnaliści, którzy poprzez odtrąbienie dawali sygnały rozpoczęcia i zakończenia poszczególnych etapów imprezy. Odbył się pokaz broni myśliwskiej oraz wykład na temat psów używanych do polowania, oczywiście również z demonstracją. Zorganizowana została także wystawa wypchanych ptaków. Uczestnicy mogli ponadto spróbować sił w strzelaniu z wiatrówki.
Po podsumowaniu rezultatów zmagań ogłoszono następujące wyniki końcowe:
- I miejsce – Szkoła Podstawowa w Nieżywięciu,
- II miejsce – Szkoła Podstawowa w Lipinkach,
- III miejsce – Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 1 w Brodnicy.
Nastąpiła miła chwila wręczania nagród, hojnie ufundowanych przez sponsorów i jednostki wspierające akcję. Każdy otrzymał piękny upominek, były też nagrody dla szkół i drobne upominki dla sponsorów i osób wspierających.
Impreza przebiegła w niezwykle miłej i sympatycznej atmosferze i z pewnością jej kontynuacja w przyszłym roku przyciągnie jeszcze większą liczbę uczestników, którzy będą chcieli zaprezentować.

27 kwietnia 2017, podczas XXXIII Sesji Rady Powiatu, Kazimierz Wiśniewski, Andrzej Ochlak i Katarzyna Trzaskalska złożyli podziękowania za współpracę odchodzącej na emeryturę Bożenie Maciejewskiej. Pani Maciejewska od 1 września 2013 kierowała Powiatowym Centrum Rozwoju Edukacji w Nowym Mieście Lubawskim.

Na Sesję zaproszono także tegorocznych absolwentów Zespołu Szkół im. C.K. Norwida w Nowym Mieście Lubawskim i Zespołu Szkół Zawodowych w Kurzętniku, zajmujących czołowe miejsca w olimpiadach i konkursach. Uczniowie oraz ich opiekunowie otrzymali pamiątkowe statuetki oraz listy gratulacyjne.

Wyróżnieni podczas Sesji uczniowie i nauczyciele Zespołu Szkół im. C.K. Norwida w Nowym Mieście Lubawskim:

Barbara Bączek - laureatka Ogólnopolskiego Konkursu "Wygraj Indeks" - matematyka, opiekun Anna Resicka,
Daria Golubska - laureatka Ogólnopolskiego Konkursu "Wygraj Indeks" - chemia, opiekun Alina Dziekońska,
Ewelina Rutkowska - laureatka Ogólnopolskiego Konkursu "Wygraj Indeks" - chemia, opiekun Alina Dziekońska,
Edward Klimek - III miejsce w Konkursie Wiedzy o regionie Warmińsko-Mazurskim, opiekun Bartłomiej Bartkowski,
Oliwia Mowińska - I miejsce w Ogólnopolskim Konkursie "Bliżej Norwida" w kategorii poezji śpiewanej, opiekun Tadeusz Banowski,
Dominik Światkowski - I miejsce w Ogólnopolskim Konkursie "Bliżej Norwida" w kategorii poezji śpiewanej, laureat etapu centralnego Ogólnopolskiej Olimpiadzie Wiedzy o Społeczeństwie, opiekun Tadeusz Banowski,
Katarzyna Różycka - wyróżnienie w Ogólnopolskim Konkursie "Bliżej Norwida" w kategorii poezji śpiewanej oraz XXXIII Festiwalu Piosenki Francuskiej, finalistka centralnego etapu Olimpiady Artystycznej - historia muzyki, opiekunowie Elżbieta Szcześniak, Lucyna Paczkowska, Tadeusz Banowski,
Anna Witos - wyróżnienie w Ogólnopolskim Konkursie "Bliżej Norwida" w kategorii poezji śpiewanej, opiekun Elżbieta Szcześniak,
Natalia Kaszubska - wyróżnienie w Ogólnopolskim Konkursie "Bliżej Norwida" w kategorii poezji śpiewanej oraz interpretacji plastycznej wiersza Cypriana Kamila Norwida, opiekunowie Elżbieta Szcześniak, Tadeusz Banowski,
Karolina Szymankiewicz - II miejsce w Ogólnopolskim Konkursie "Bliżej Norwida" w kategorii interpretacji plastycznej wiersza Cypriana Kamila Norwida, laureatka centralnego etapu Olimpiady Artystycznej - historia sztuki, opiekun Tadeusz Banowski,
Patryk Pawłowski - laureat centralnego etapu Ogólnopolskiej Olimpiada Wiedzy Historycznej, II miejsce w województwie w Olimpiadzie losy Żołnierza i Dzieje Oręża Polskiego, opiekun Bartłomiej Bartkowski,
Dagmara Urbańska - nagroda Grand Prix w Ogólnopolskim konkursie "Literacki SMS - Poezja i Proza na 160 Znaków", nagroda ufundowana przez posła na Sejm RP Izabelę Leszczynę, opiekun Beata Zielińska.

Wyróżnieni podczas Sesji uczniowie i nauczyciele Zespołu Szkół Zawodowych w Kurzętniku:

Sebastian Dąbrowski, Przemysław Goliński - II miejsce w etapie wojewódzkim Warmińsko-Mazurskiego Młodzieżowego Turnieju Motoryzacyjnego, opiekun Sydonia Zakrzewska,
Aleksandra Danielewska – I miejsce w VII Ogólnopolskim Biennale Grafiki Dzieci i Młodzieży, opiekun Magdalena Kędziorska,
Damian Marchlewski - II miejsce w VII Ogólnopolskim Biennale Grafiki Dzieci i Młodzieży, opiekun Magdalena Kędziorska,
Patryk Miąskowski - III miejsce w VII Ogólnopolskim Biennale Grafiki Dzieci i Młodzieży, opiekun Magdalena Kędziorska,
Piotr Różycki - wygrana w XV Międzynarodowym Konkursie Plastycznym "Darujmy Światu Pokój", opiekun Magdalena Kędziorska.

czwartek, 27 kwiecień 2017 19:12

Umowa na realizację projektu

Napisane przez

Starosta Nowomiejski Andrzej Ochlak i Wicestarosta Katarzyna Trzaskalska oraz Marszałek Województwa Warmińsko-Mazurskiego Gustaw Marek Brzezin i Wicemarszałek Miron Sycz podpisali umowę finansową na realizację projektu "Centrum Edukacji Technicznej - specjalizacje dla potrzeb rynku pracy", którego realizatorem będzie Zespół Szkół Zawodowych w Kurzętniku.

26 kwietnia 2017 roku w Komendzie Państwowej Straży Pożarnej w Nowym Mieście Lubawskim odbył się finał eliminacji powiatowych konkursu plastycznego dla Dzieci i Młodzieży 2017 pod hasłem: "25 lat PSP- Profesjonalni, Sprawni, Pomocni”, którego organizatorem było Starostwo Powiatowe wraz z Komendą Powiatową Państwowej Straży Pożarnej w Nowym Mieście Lubawskim. Celem konkursu było poszerzenie wiedzy dzieci i młodzieży na temat zachowania bezpieczeństwa w przypadku występowania wszelkiego rodzaju zagrożeń, także ukazanie strażaków- ratowników w szerokim spektrum działań ratowniczo - gaśniczych. Do eliminacji powiatowych zostało zgłoszonych po 5 prac z każdej z 4 grup wyłonionych w eliminacjach gminnych. Komisja oceniająca przyznała miejsca w poszczególnych kategoriach następującym osobom:


I grupa- uczniowie klas 1-3 szkół podstawowych


I miejsce - Wiktoria Moczadło SP Radomno
II miejsce - Aleksandra Gosik SSP Tylice
III miejsce - Bartosz Zieliński SP Krotoszyny
Wyróżnienie: Agata Kuczyńska SP Lipinki, Zuzanna Michalska SP Zajączkowo


II grupa - uczniowie klas 4-6 szkół podstawowych

I miejsce - Dominik Mućka - SP Kurzętnik
II miejsce - Maria Szudzińska - SP nr 2 Nowe Miasto Lub.
III miejsce - Kacper Grzonkowski SP Kurzętnik
Wyróżnienie: Paweł Lenckowski SP Tylice, Nikola Jankowska SP Krotoszyny


III grupa: uczniowie gimnazjów

I miejsce- Oliwia Tucholska- Gimnazjum w Grodzicznie
II miejsce- Milena Szczepańska-Gimnazjum w Nowym Mieście Lubawskim
III miejsce- Wiktoria Seweryn-Gimnazjum w Kurzętniku
Wyróżnienie: Wiktoria Regel Gimnazjum w Kurzętniku, Kinga Kaniecka Gimnazjum w Bratianie, Klaudia Samsel z Gimnazjum w Nowym Mieście Lubawskim

IV grupa - uczniowie i wychowankowie specjalnych ośrodków szkolno- wychowawczych, świetlic terapeutycznych:

I miejsce - Miłosz Kordella Niepubliczna Szkoła Podstawowa Specjalna w Nowym Mieście Lubawskim
II miejsce - Kamil Biegajski- Niepubliczna Szkoła Podstawowa Specjalna w Nowym Mieście Lubawskim
III miejsce - Bartłomiej Paczkowski Szkoła Podstawowa w Gwiździnach


Wicestarosta Katarzyna Trzaskalska wraz z Komendantem Powiatowym Państwowej Straży Pożarnej mł. bryg. mgr inż. Jackiem Audą wręczyli laureatom nagrody i pamiątkowe dyplomy. Prace laureatów zostaną wysłane do Wojewódzkiej Komisji Konkursowej w Olsztynie, gdzie rozstrzygnięcie nastąpi w maju.
Na koniec ku radości dzieci i ich opiekunów strażacy z PSP Nowe Miasto Lubawskie przedstawili pokaz działań ratowniczo-gaśniczych.  

W ramach lokalnego projektu Fundacji Life Promotion oraz z okazji Dnia Ziemi, przypadającego w sobotę 22 kwietnia, przeprowadzona została kolejna akcja uprzątnięcia ze śmieci rzeki Drwęcy na odcinku od Nielbarka do Głęboczka. Współorganizatorem przedsięwzięcia było Starostwo Powiatowe w Nowym Mieście Lubawskim. Zaproszenie do udziału w tej akcji ukazało się w lokalnej prasie i mediach elektronicznych. Być może niezbyt optymistyczna prognoza pogody spowodowała, że chętnych do włączenia się w dzieło choćby częściowej poprawy estetyki naszego środowiska, szczególnie Drwęcy, mającej przecież być magnesem na turystów, nie było zbyt wielu. Stawiło się 5 osób, zwykle uczestniczących w przedsięwzięciach prośrodowiskowych na terenie powiatu nowomiejskiego. Ogromna szkoda, że troska o walory przyrodnicze i estetyczne naszej okolicy jest wśród tubylców praktycznie żadna, często zdarza się że wśród osób pomagających w akcjach porządkowych większość to osoby przyjezdne. W Nielbarku oczekiwała załoga łodzi Państwowej Straży Rybackiej z Nowego Miasta z Komendantem Józefem Świątkowskim. Wciąż sprawdza się stare powiedzenie mało ludzi – mało śmieci dużo ludzi – dużo śmieci. Okolica Nielbarka jest od lat bardzo mocno zaśmiecona. Przeważają jak zwykle butelki po alkoholach wysokoprocentowych, aczkolwiek ludzie do rzeki wrzucają praktycznie wszystko. W śmieciach trafiają się nawet opakowania po wysoko toksycznych środkach ochrony roślin, czy pojemniki po oleju silnikowym, co świadczy już nie tylko o braku kultury, ale braku rozumu. Smutny obraz zaśmieconej rzeki poprawia w Nielbarku widok bielika, krążącego nad wyspą na wyrobisku pożwirowym, będącą miejscem licznego gniazdowania mewy śmieszki. Łódź patrolowa szybko zapełniła się całkowicie pełnymi workami śmieci, które odebrał w Głęboczku pojazd wysłany przez Gminę Brzozie. Serdecznie dziękujemy wszystkim uczestnikom i osobom wspierających za udział we wciąż bardzo potrzebnych działaniach na rzecz ochrony środowiska naszego powiatu.
                  

21 kwietnia 2017 roku Starostwo Powiatowe zorganizowało kolejne powiatowe eliminacje Warmińsko-Mazurskiego Młodzieżowego Turnieju Motoryzacyjnego. W tym roku turniej odbył się w Ośrodku Szkolenia Zawodowego „War-Motor” w Nowym Mieście Lubawskim. Uroczystego otwarcia dokonał starosta Andrzej Ochlak. Do rywalizacji stanęły cztery drużyny, po dwie ze szkoły ponadgimnazjalnej z Kurzętnika i Nowego Miasta Lubawskiego. Turniej składał się z sześciu konkurencji: testu z wiedzy ogólnej o ruchu drogowym, testu z historii motoryzacji, sprawdzianu z umiejętności udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej, obsługi codziennej samochodu, jazdy sprawnościowej motorowerem, jazdy sprawnościowej samochodem z tzw. „talerzem Stewarta”. Sędzią głównym turnieju był Marcin Cymer z Komendy Powiatowej Policji w Nowym Mieście Lubawskim, a wspomagającymi sędziami byli: Andrzej Kirzeniewski z Ośrodku Szkolenia Zawodowego "War-Motor" wraz z Robertem Karczyńskim z Ośrodka Szkolenia Kierowców „Auto Szkoła”. Zwycięzcą już po raz kolejny została drużyna z Zespołu Szkół Zawodowych z Kurzętnika w składzie: Przemysław Goliński, Sebastian Dąbrowski i Łukasz Ruciński, których opiekunem jest Marek Szramowski. Zwycięska drużyna będzie reprezentowała powiat nowomiejski w finale wojewódzkim 19 maja w Elblągu.
Gospodarze turnieju czyli Ośrodek Szkolenia Zawodowego „War-Motor” ufundował nagrodę główną czyli bon w wysokości 1250 zł dla każdego uczestnika wygranej drużyny, który mogą wykorzystać na wybrane przez siebie szkolenie. Pozostali uczestnicy otrzymali również nagrody ufundowane przez innych sponsorów. Starosta Andrzej Ochlak wręczył wszystkim drużynom dyplomy i statuetki, a wygranej drużynie życzył sukcesów w Warmińsko-Mazurskim Młodzieżowym Turnieju Motoryzacyjnym.

Społeczność Zespołu Szkół Zawodowych w Kurzętniku, a szczególnie uczniowie Technikum Żywienia i Usług  Gastronomicznych, zainspirowana problemem zdrowego odżywiania, promocji zdrowia  i zdrowego stylu życia wyszła z inicjatywą organizacji w naszej szkole corocznego konkursu Powiatowego „Żywienie a zdrowie człowieka”. W konkursie tym braliby udział uczniowie szkół gimnazjalnych oraz średnich naszego powiatu (z rozdzieleniem zadań konkursowych pod względem wiekowym). Konkurs odbywałby się corocznie w kwietniu, w korelacji ze Światowym Dniem Zdrowia obchodzonym 7 kwietnia. Proponowany przez nas konkurs ma na celu propagowanie zdrowego stylu życia i prawidłowego sposobu żywienia. Uczestnicy konkursu powinni wykazać się znajomością składników odżywczych występujących w żywności, przyczyn i objawów najczęstszych chorób cywilizacyjnych, obowiązujących zaleceń żywieniowych. Tematyka I edycji Konkursu to: „Warzywa i owoce i ich prozdrowotny wpływ na nasz organizm”.

7 kwietnia w naszej szkole odbył się I Powiatowy Konkurs Żywienie a Zdrowie Człowieka pt: " Warzywa, owoce i ich prozdrowotny wpływ na organizm człowieka". W konkursie brali udział uczniowie z gimnazjów z : Kurzętnika , Nowego Miasta Lubawskiego , Mroczna i Bielic oraz ze szkół średnich z Nowego Miasta Lubawskiego, Bielic i Kurzętnika. Konkurs w części teoretycznej polegał na rozwiązaniu testu, a w części praktycznej na wykonaniu potrawy z warzyw. Ocena części praktycznej obejmowała degustację potrawy, sposób podania ( serwis) oraz omówienie przez uczniów wartości odżywczej potrawy.

W grupie uczniów gimnazjum zwycięzcami okazali się :

1. I miejsce - Agata Modrzejewska - Zespół Szkół Bielice
2. II miejsce- Zoja Cichór - Zespół Szkół Bielice
3. III miejsce - Wojciech Chudzikowski - Gimnazjum im. Filomatów Nowomiejskich

W grupie uczniów szkół średnich pierwsze trzy miejsca przypadły uczniom:


1. I miejsce - Natalia Brzezińska - Zespół Szkół Zawodowych w Kurzętniku
2. II miejsce- Magdalena Różyńska - Zespół Szkół Zawodowych w Kurzętniku
3. III miejsce - Dorota Śliwińska - Zespół Szkół im. Cypriana Kamila Norwida w Nowym Mieście Lubawskim

W przerwie między częścią teoretyczną i praktyczną grupa teatralna "Impresja" pod kierunkiem pani Anny Bartkowskiej zaprezentowała spektakl profilaktyczny o depresji nawiązujący do tematyki tegorocznego Światowego Dnia Zdrowia. Gośćmi naszego konkursu byli: pan Starosta Powiatu Nowomiejskiego - Andrzej Ochlak, pani Teresa Łątkowska - zastępca wójta Gminy Kurzętnik, pan Krzysztof Puwalski - Naczelnik Wydziału Środowiska i Rolnictwa oraz opiekunowie uczniów. Zwycięzcom oraz wszystkim uczestnikom serdecznie gratulujemy i życzymy dalszego zgłębiania wiedzy żywieniowej. Zapraszamy do uczestnictwa w II edycji Konkursu w przyszłym roku.

 

Przemysław Majas

wtorek, 11 kwiecień 2017 13:44

VII Ekologiczny Jarmark Wielkanocny

Napisane przez

9 kwietnia 2017 na rynku nowomiejskim odbył się VII Ekologiczny Jarmark Wielkanocny. W tym roku Starostwo Powiatowe przy udziale Urzędu Miasta w Nowym Mieście Lubawskim gościło 58 wystawców nie tylko z powiatu nowomiejskiego. Wystawcy, którzy się zgłosili zaoferowali: bazie szlachetne, różne rodzaje serów, wędliny, chleby swojskie, miody, ciasta i wypieki. Na jednym ze stoisk można było posmakować litewskich smaków ( sękacze, wędzone i suszone wędliny, sery). Kolejka klientów ustawiała się też do wyrobów wędliniarskich pobliskiej masarni z Mroczna.  Poza żywnością odwiedzający mogli nabyć ozdoby wielkanocne wykonane ręcznie różną techniką.  Rękodzielnicy prezentowali na stoiskach poduszki, zabawki, kosmetyki, kartki świąteczne i okolicznościowe, wyroby z drewna, z gliny, z wikliny, nasiona, krzewy.  Po raz kolejny na jarmarku odwiedzający mieli okazję nabyć torebki damskie z Zakładu Kaletniczego z Bratiana, ozdoby z drewna wykonane przez Sośniakowy Mir z Nowego Grodziczna czy wyroby z gliny od lokalnego rękodzielnika Jarosława Mączkowskiego.
Wszystkie osoby wystawiające się na jarmarku zostały poczęstowane gorącą kawą i herbatą.
Główną atrakcją dla dzieci była zagroda z żywymi zwierzętami. Tu zdecydowanie owieczki były gwiazdami dnia, które zostały pupilami dzieci. Dzieci spędzały również czas malując porcelanowe zajączki a spacerujący szczudlarz obdarowywał je  cukierkami. W tym roku tuż obok sceny stanął namiot DKMS, gdzie było można zarejestrować się jako potencjalny dawca szpiku. Nie zabrakło chętnych na rejestracje, która polegała na pobraniu wymazu z wewnętrznej oraz wypełnieniu ankiety. Akcja zakończyła się powodzeniem. Mamy nadzieję, że znajdzie się jakiś dawca mogący uratować czyjeś życie. Tradycją nowomiejskich jarmarków stał się poczęstunek dla wszystkich obecnych podczas plenerowej imprezy i na VII Ekologicznym Jarmarku Wielkanocnym starosta Andrzej Ochlak wraz z wicestarostą Katarzyną Trzaskalską częstował białą kiełbasą z grilla z sosem chrzanowym.  W ramach VII Ekologicznego Jarmarku Wielkanocnego Starostwo Powiatowe w Nowym Mieście Lubawskim zorganizowało dwa konkursy.

Regulaminy zostały rozesłane do szkół z terenu powiatu nowomiejskiego. Jeden z konkursów polegał na wykonaniu ozdoby wielkanocnej – „Jajka Wielkanocnego” i skierowany był do uczniów klas I- III. Wśród nadesłanych prac jury konkursowe wyłoniło:

I miejsce: Patrycja Szczawińska ze Szkoły Podstawowej z Tereszewa
II miejsce: Marta Hejka ze Szkoły Podstawowej z Krotoszyn
III miejsce: Oliwia Roszkowska ze Szkoły Podstawowej z Kurzętrnika.

Wyróżniono prace Laury Renkel z SP Mroczno, Julii Lubczyńskiej SP nr 2 NML, Antoniny Damszel SP Ostrowite, Maii Gurgul SP Ostrowite, Jana Ostrowskiego SP Ostrowite, Kacpra Żurawskiego SSP Tylice, Karoliny Cieszewskiej SP Brzozie Lub.

Drugi konkurs skierowany był do uczniów klas IV-VI, których zadaniem było wykonanie wraz z rodziną „Rodzinnej ekologicznej Palmy Wielkanocnej”.

I miejsce Marta Truszczyńska ze Społecznej Szkoły Podstawowej w Tylicach
II miejsce Magdalena Fabińska ze Szkoły Podstawowej w Bratianie
III miejsce Andżelika Mroczyńska ze Szkoły Podstawowej w Radomnie.

Prace, które zostały wyróżnione należały do: Jakuba Lewandowskiego SSP Tylice, Jolanty Stankowskiej Niepubliczna Szkoła Podstawowa w NML, Mariki Ochlak SP Bratian, Mikołaja Zalewskiego SP Bratian. Wszystkie prace dzieci zostały zaprezentowane podczas VII Ekologicznego Jarmarku Wielkanocnego.
W międzyczasie odbył się  konkurs na najładniejszą ozdobę wśród wystawców. Pośród 22 prac przyniesionych na konkurs Komisja w składzie:  Andrzej Ochlak, Katarzyna Trzaskalska i Barbara Orłowska przyznali statuetkę pani Arlecie Brzozowskiej z Torunia.
Czas na jarmarku umilały dzieci śpiewające wiosenno-wielkanocne piosenki, za które otrzymały drobny upominek.