poniedziałek, 03 kwiecień 2017 13:27

Konferencja inaugurująca współpracę pomiędzy Powiatem Nowomiejskim a Wyższą Szkołą Gospodarki w Bydgoszczy

29 marca 2017 w Starostwie Powiatowym odbyła się konferencja inaugurująca współpracę pomiędzy Powiatem Nowomiejskim a Wyższą Szkołą Gospodarki w Bydgoszczy. Na konferencje zostali zaproszeni: Przewodniczący Rady Powiatu,  Zarząd Powiatu, Komisja Oświaty, Wójtowie i Burmistrz, kierownicy Referatów Oświaty,  dyrektorzy szkół z terenu powiatu nowomiejskiego, lokalni przedsiębiorcy, Ochotniczy Hufiec Pracy i Uniwersytet III Wieku.
Podczas konferencji Dyrektor Szkoły Mirosław Wodara wraz z Kierownikiem kształcenia praktycznego Anną Faltynowską z Zespołu Szkół Zawodowych w Kurzętniku zaprezentowali „Szkoła zawodowa- szkołą przyszłości”. Po czym Dyrektor Zespołu Szkół Zawodowych Mirosław Wodara  wraz z Dziekanem Wydziału Technicznego w Toruniu w imieniu Wyższej Szkoły Gospodarki w Bydgoszczy Dariusz Buchaniec podpisali porozumienie podejmujące współpracę między innymi w celu zapewnienia równych szans edukacyjnych całej społeczności lokalnej, w szczególności uczniom ZSZ w Kurzętniku poprzez wspólne tworzenie oferty kształcenia na poziomie studiów I stopnia oraz oferty kształcenia ustawicznego uwzględniających realne potrzeby społeczności lokalnej i przedsiębiorstw, umożliwienia uczniom i studentom zdobywania dodatkowej wiedzy i umiejętności w kontekście wyboru ścieżki edukacyjnej i zawodowej poprzez organizowanie praktyk zawodowych i innych form aktywizacji pomagających zaplanować przyszłą karierę zawodową oraz wzmocnienie roli Stron w aktywizowaniu społeczności lokalnych we wspólnych działaniach na rzecz edukacji i wychowanie poprzez współpracę z lokalnymi instytucjami.
Jednym z punktów konferencji było podpisanie listu intencyjnego o współpracy pomiędzy Powiatem Nowomiejskim reprezentowanym przez Przewodniczącego Zarządu Andrzeja Ochlaka i Członka Zarządu Agnieszkę Stajszczak a Wyższą Szkołą Gospodarki w Bydgoszczy reprezentowaną przez Kanclerza WSG Filipa Sikorę. Strony zadeklarowały współpracę w zakresie wspólnego podejmowania inicjatyw w ramach edukacyjnych projektów innowacyjnych dofinansowanych ze środków pozostających w dyspozycji Samorządu Województwa Warmińsko- Mazurskiego oraz instytucje centralne i regionalne. Współdziałanie na rzecz upowszechniania idei kształcenia ustawicznego i propagowania edukacji międzypokoleniowej, wzajemne wsparcie promocyjno-informacyjne. Na koniec Dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy w Nowym Mieście Lubawskim przedstawił budowanie efektywnego pośrednictwa pracy w Powiecie Nowomiejskim ze szczególnym uwzględnieniem absolwentów szkół i uczelni.

Czytany 117 razy

Skomentuj

Upewnij się, że pola oznaczone wymagane gwiazdką (*) zostały wypełnione. Kod HTML nie jest dozwolony.