piątek, 24 luty 2017 21:49

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Olsztynie uruchomił „Program priorytetowy EWA – dofinansowanie zadań z zakresu ochrony środowiska realizowanych przez osoby fizyczne”

Napisane przez

Priorytetowym celem nowego programu jest dofinansowanie zadań z zakresu ochrony środowiska. To m.in. ograniczenie zanieczyszczeń powietrza poprzez promocję e-mobilności, zwiększenie produkcji energii ze źródeł odnawialnych, ochrona wód gruntowych i gleby przed zanieczyszczeniami, racjonalne korzystanie z zasobów wodnych, a także ograniczenie negatywnego oddziaływania azbestu.
Nazwa nowego programu „EWA” to skrót od: energia, woda, atmosfera, gdyż został on podzielony na trzy główne linie. I tak o pożyczki z linii „Energia” będzie się można ubiegać na budowę źródeł energii na potrzeby własne, zakup pojazdów o napędzie elektrycznym oraz instalację stacji ładowania takich pojazdów.  Linia druga to „Woda”. Tu beneficjenci będą się mogli starać o dofinansowanie takich działań jak budowa, przebudowa czy modernizacja indywidualnych oraz grupowych instalacji kanalizacyjnych i wodociągowych, budowa systemów retencji wody, studni i ujęć wody na potrzeby bytowe. Trzecia linia „Atmosfera” obejmie takie działania jak budowa lub modernizacja indywidualnych źródeł ciepła z wykorzystaniem odnawialnych źródeł energii, kompleksowa termomodernizacja budynków mieszkalnych oraz wymiana pokryć dachowych zawierających azbest.  Zadania w poszczególnych liniach programu „EWA” będzie można ze sobą łączyć.
Nowy program będzie miał odmienną formę finansowania niż „Prosument”. Nie będą to już bezzwrotne dotacje tylko pożyczki o stałym oprocentowaniu 2 proc. w skali roku, które będzie można wziąć maksymalnie na 5 lat. Przy czym pożyczka będzie częściowo umarzalna. Jeśli terminowo zostanie spłacone 90 proc. należności i zostanie wykonane zadanie, na które pozyskano środki, reszta na wniosek beneficjenta zostanie umorzona. Kolejną nowością jest też wymóg posiadania 10 proc. wkładu własnego niezależnie od kwoty pożyczki.

 

Czytany 93 razy