piątek, 24 luty 2017 14:50

Posiedzenie Powiatowego Zespołu Zarządzania Kryzysowego w dniu 24 lutego 2017

Pod przewodnictwem Starosty Nowomiejskiego Pana Andrzeja Ochlaka w dniu 24 lutego 2017 r. w Komendzie Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej odbyło się posiedzenie Powiatowego Zespołu Zarządzania Kryzysowego. W trakcie posiedzenia dokonano oceny i podsumowania pracy Zespołu za rok ubiegły oraz przedstawiono propozycję planu pracy Zespołu na 2017 rok na podstawie wniosków zgłoszonych przez jego członków. Zaaprobowany przez członków Zespołu plan na 2017 rok zakłada minimum cztery posiedzenia dotyczące omówienia stanu bezpieczeństwa w powiecie. Oczywiście, plan, zgodnie z uwarunkowaniami ustawowymi zakłada również działania Zespołu na wypadek wystąpienia poważniejszych zagrożeń dla mieszkańców lub środowiska. W planie pracy PZZK na rok  bieżący ujęto również przeprowadzenie gry decyzyjnej Zespołu w oparciu o epizod rozgrywany praktycznie podczas ćwiczeń Komendanta Powiatowego PSP, jak miało to miejsce w latach ubiegłych.
Zapoznano się również z aktualną sytuacją w zakresie występowania kolejnych ognisk ptasiej grypy w hodowlach drobiu na terenie kraju oraz naszego województwa. Do dnia dzisiejszego potwierdzonych zostało wystąpienie 56 ognisk tej choroby, w tym 2 na terenie naszego województwa w powiecie olsztyńskim. Omówiono również działania, jakie trzeba byłoby podjąć na terenie naszego powiatu z chwilą wystąpienia tej choroby na naszym terenie. Podkreślono, że z uwagi na bardzo rozwiniętą hodowlę drobiu w powiecie nowomiejskim bardzo istotnym na obecnym etapie jest zapewnienie odpowiednich warunków związanych z zabezpieczeniem tych hodowli przed dostępem wszelkich czynników, mogących spowodować wystąpienie tej choroby w fermach naszego powiatu. W związku z tym należy bezwzględnie stosować się do zaleceń Powiatowego Lekarza Weterynarii, wynikających z rozporządzenia Ministra Rolnictwa na ten temat.  Temat ten był już również rozpatrywany na wcześniejszych posiedzeniach Zespołu w roku obecnym na wniosek Powiatowego Lekarza Weterynarii. Na podstawie informacji Dyrektora Zarządu Dróg Powiatowych dokonano wstępnej oceny zimowego utrzymania dróg w okresie zimy 2016/2017. Z przedstawionego opracowania wynika, że na walkę ze skutkami zimy na drogach powiatowych wydano ponad 120 tysięcy zł. Składa się na to zakup piasku i soli, paliwa do sprzętu, wynajem sprzętu oraz wykonane  remonty sprzętu.

K. Grzonkowski
24.02.2017 r.

Czytany 99 razy

Skomentuj

Upewnij się, że pola oznaczone wymagane gwiazdką (*) zostały wypełnione. Kod HTML nie jest dozwolony.