poniedziałek, 29 sierpień 2016 14:31

Zawarcie umowy na dofinansowanie przebudowy drogi powiatowej

Napisane przez

Ponad 1,8 mln zł otrzyma powiat nowomiejski na przebudowę drogi powiatowej Nr 1317N na odcinku Małe Bałówki - Szafarnia. 25 sierpnia 2016 umowę podpisał marszałek województwa Gustaw Marek Brzezin oraz starosta Andrzej Ochlak, wicestarosta Katarzyna Trzaskalska i skarbnik powiatu Halina Bartkowska. Do podziału było łącznie 130 mln złotych, do udziału w konkursie wpłynęło do Urzędu Marszałkowskiego 317 wniosków. Umowy zawarto z 82 beneficjentami.

Czytany 150 razy